A 8/2019. (V. 20.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2019. május 20., hétfő, 09:12

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

8/2019. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Monor város vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
24/1999. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Monor Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

  1. §

A 14. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezi, és helyébe az alábbiak lépnek:

A Képviselő-testület

 

a)  a 100.000.-Ft alatti ingó vagyonelem tekintetében (mely bérbeadás esetén a bruttó éves bérleti díjat, értékesítés esetén a teljes vételárat jelenti) bérbeadás és értékesítés esetén

 

b)  az 5MFt alatti ingatlan vagyonelem tekintetében (mely értékesítés esetén a teljes vételárat jelenti) értékesítés esetén eltekinthet a pályáztatástól.

 

  1. §

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Monor Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/1999. (IX. 27.) rendeletének a jelen Rendelettel nem módosított rendelkezései változatlanul hatályosak maradnak.

 

3.    §

E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. A kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Monor, 2019. május 16.

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző