A 7/2019. (V. 20.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2019. május 20., hétfő, 09:08

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

7/2019. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Monor Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

  1. §

A 12. § (4) bekezdését hatályon kívül helyezi, és helyébe az alábbiak lépnek:

 

Komfortfokozat

I. övezet

II. övezet

III. övezet

Gondnoki lakás

Összkomfortos

770.-Ft/m2/hó

720.-Ft/m2/hó

640.-Ft/m2/hó

455.-Ft/m2/hó

Komfortos

640.-Ft/m2/hó

580.-Ft/m2/hó

510.-Ft/m2/hó

390.-Ft/m2/hó

Félkomfortos

460.-Ft/m2/hó

380.-Ft/m2/hó

300.-Ft/m2/hó

260.-Ft/m2/hó

Komfort nélküli

300.-Ft/m2/hó

260.-Ft/m2/hó

220.-Ft/m2/hó

195.-Ft/m2/hó

Szükséglakás

-

220.-Ft/m2/hó

220.-Ft/m2/hó

-

 

  1. §

A II. számú mellékletet hatályon kívül helyezi, és helyébe az alábbiak lépnek:

II. számú melléklet

 

Monor Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások

 

Bérlakások

Szolgálati lakások

Gondnoki lakások

Ady E. u. 2. fsz. 2.

Ady E. u. 12-16.

Ady E. u. 12-16.

Deák F. u. 2. I. lh. fsz. 1.

Ady E. u. 12-16.

Batthyány u. 5.

Deák F. u. 2. II. lh. 3./8.

   

Kossuth 88/a. 1./5.

   

Kossuth 88/a. 2./2.

   

Kossuth 88/a. 2./4.

   

Kossuth 88/a .2./5.

   

Kossuth 88/a. 3./2.

   

Kiss Ernő u.4. IV. lh. 1./4.

   

Kiss Ernő u.4. IV. lh. 2./8.

   

Mátyás kir. u. 3. 4./13.

   

Mikszáth K. u. 61.

   

Virág u.60.

   

Petőfi S. u. 12.

   

 

3.    §

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII. 11.) rendeletének a jelen Rendelettel nem módosított rendelkezései változatlanul hatályosak maradnak.

 

4.    §

E rendelet 2019. július 1.-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. A kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2019. május 16.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző