Pályázati felhívás - Kossuth Lajos Óvoda óvodapedagógus munkakör

2019. március 8., péntek, 13:50

Kossuth Lajos Óvoda - Monor

             

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Kossuth Lajos Óvoda - Monor

3 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.08.01-től előreláthatólag 2021.08.31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 39.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodáskorú gyermekek nevelése, oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trincsiné Márton Zsuzsanna nyújt, a 06-29-410-739 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kossuth Lajos Óvoda - Monor címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 42/2019. , valamint a munkakör megnevezését: 3 fő óvodapedagógus.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  • www.monor.hu - 2019. március 8.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő 4 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kossuthovoda.hu honlapon szerezhet.