Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019

2018. november 7., szerda, 11:07

Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a pályázati beadási határidő meghosszabbításra került.

Az új határidő:

2018. november 13.

A módosított pályázati dokumentumok az alábbi linken elérhetőek:

www.emet.gov.hu

Bursa Hungarica ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefon: +36 1 795 5600

Email: bursa@emet.gov.hu

 

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Monor Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2019. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan

 

 

Az „A” típusú Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó rászorultsága alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 

  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

 

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. november 6.

 

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

A pályázati űrlapot a rendszerből kinyomtatva és aláírva a mellékletekkel együtt kell Monor Város Önkormányzatához (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80., 129. iroda, Burján Sándor ügyintéző) benyújtani.

 

Csatolandó mellékletek:

  • Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről,
  • „A” típusú pályázat esetén tanulói jogviszony igazolása (a felsőoktatási intézmény által kitöltött, eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2018/2019. tanév első félévéről).

 

A regisztrációs és adatrögzítési folyamat részletes leírása a www.emet.gov.hu internetes oldalon a „Bursa Hungarica” menüpontban található meg.

 

A pályázati felhívásról bővebb információ az alábbi linken érhető el:

 

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica13/

 

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Monor Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

 

A „B” típusú Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

 

a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

 

és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó rászorultsága alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. november 6.

 

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

A pályázati űrlapot a rendszerből kinyomtatva és aláírva a mellékletekkel együtt kell Monor Város Önkormányzatához (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80., 129. iroda, Burján Sándor ügyintéző) benyújtani.

 

Csatolandó melléklet:

  • Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

 

A regisztrációs és adatrögzítési folyamat részletes leírása a www.emet.gov.hu internetes oldalon a „Bursa Hungarica” menüpontban található meg.

 

A pályázati felhívásról bővebb információ az alábbi linken érhető el:

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica14/