A Vigadó Nonprofit Kft. karbantartói – technikusi állást hirdet

2018. október 9., kedd, 13:14

Vigadó Nonprofit Kft. karbantartói – technikusi állást hirdet

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, három hónap próbaidő beiktatásával.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, részben hétvégi, ünnepnapi munkával

A munkavégzés helye:

2200 Monor, Kossuth Lajos utca 65-67. , Monor, Bocskai u. 1, illetve a Vigadó Nonprofit Kft. által szervezett rendezvények helyszínei

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

a Vigadó használatában álló épületek (2) karbantartási, gondnoki feladatinak ellátása, rendezvényeken technikusi feladatok ellátása

A munkakörbe tartozó feladatok részletezése:

a "Vigadó" Kft. székhelyének, a 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 65 - 67. szám alatti ingatlannak,  illetve telephelyének, Művelődési Központ Monor, Bocskai u. 1. szám alatti ingatlannak a karbantartási és  technikusi faladatainak ellátása. A telephely nyitása, zárása, riasztó bekapcsolása előzetes egyeztetés alapján; jelzés esetén a helyszínre érkezés. Tűzjelző riasztási naplójának vezetése, tűzjelző rendszer, klíma, fűtésrendszer kezelése, (megfelelő szakértői hálózat rendelkezésre áll) elektromos hálózat felügyelete, lift felügyelete, kisebb javítások elvégzése. Az épület állagának figyelemmel kísérése, bárminemű meghibásodás esetében ügyvezető értesítése, annak utasítása szerint a javítást végző céggel kapcsolatfelvétel. Víz, gáz, villanyóraállás nyilvántartás vezetése. Székhelyen a belső kert és az utcai zöld terület gondozása, locsolása, udvar, utca seprése. Székhelyen és a telephelyen télen hó eltakarítása, csúszásmentesítés. Szemétszállítási napokon a kuka kihelyezése. Rendezvényeken, esküvőkön a technikusi feladatok ellátása, hangosítás, világítás, a termek berendezésével kapcsolatos feladatok ellátása(használt eszközökért teljes körű anyagi felelőséggel tartozik).

Illetmény és juttatások:

Bér megegyezés szerint, egyéb juttatások: az adott gazdasági évre elfogadott üzleti terv alapján. (mobiltelefon használat, elsősorban munkaköréhez kapcsolódó használtra, a Társaság által rendelkezésre bocsátott mobiltelefonnal, étkezési támogatás)

Pályázati feltételek:

 • középfokú, műszaki végzettség
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • professzionális hang- és fénytechnikai eszközök telepítésében, üzemeltetésében, és karbantartásában szerzett jártasság, és gyakorlat
 • műszaki beállítottság
 • leinformálható referencia
 • rendezvények hangosításában, világosításában szerzett gyakorlat
 • karbantartói gyakorlat

A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 •  iskolai végzettséget igazoló okmányok egyszerű másolata,
 • szakmai képesítést igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •  

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hanzelik Andrea ügyvezető nyújt, a 29/410-409 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton; a pályázatnak a Vigadó Nonprofit Kft. címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 65-67.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „álláspályázat”

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Hanzelik Andrea ügyvezető igazgató bírálja el, elbírálás ellen fellebbezésnek helye nincs. A pályáztató fenntartja jogát arra vonatkozóan, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 19.