Megújulhat a városi piac

2018. augusztus 28., kedd, 11:02

Fejlesztené a monori piaccsarnokot az ön­kormányzat, melyre egy most megnyíló pályázati kiírás nyújt lehetőséget. A helyi piacok fejlesztésére augusztus 27-től adhatják be támogatási kérelmüket az agglomerációs és a 10 ezer főt meghaladó települések.

A monori piac felújí­tásáról az önkormányzat az üzemeltető Kövál Nonprofit Zrt.-vel folytatott tárgyalásokat. Si­keres pályázat esetén a piacnak azokat a része­it fejlesztené az önkormányzat, amelyek saját tulajdonában vannak. Ez azt jelenti, hogy az üzletek kivételével a csarnok belső terére, a kapuk és a vizesblokkok, valamint a parkoló fejlesztésére fordítanák az elnyert támogatást.

A térség egyik legnagyobb hagyományokkal bíró piaca a monori.

– Az önkormányzat 100 millió forintra pá­lyázik, ehhez 10 százalék önerőt kell biztosíta­ni a város költségvetéséből. Terveink szerint 33,5 millió forintból fejlesztenénk a parkolót, a fennmaradó összeget pedig a piaci bútor­zatra és lámpákra, a vizesblokkok felújításá­ra és további kerékpártárolók telepítésére for­dítanánk – mondta Rajki László, a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. vezetője.

A pályázatok elbírálására 90 nap áll ren­delkezésre, így várhatóan novemberben derül ki, hogy támogatja-e a pénzügyminisztéri­um a monori beruházást.