Pályázati felhívás! - Közterület-felügyelő

2018. július 3., kedd, 15:00

A Monori Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

közterület-felügyelői

munkakör betöltésére

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 07.) Korm. rendelet alapján

30. Közterület-felügyelői feladatkör

Az II. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előny:

 • közigazgatási szervnél szerzett legalább 1-3 év gyakorlat;
 • közterület-felügyelői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat;
 • közigazgatási alap/szakvizsga megléte;
 • B kategóriás jogosítvány

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

 

Bérezés: a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetmény alapjáról szóló 4/2018. (I. 26.)  számú rendelete az irányadóak.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű kinevezés, próbaidő 6 hónap.

A munkavégzés helye: Monori Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.).

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése • a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység ellenőrzése, megakadályozása, megszakítása, illetve szankcionálása. • a társadalmi bűnmegelőzési feladatok Rendőrséggel közös megvalósítása, közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében. • közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében. • közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. • a város önkormányzatának társadalmi együttélés szabályainak betartásának érdekében  aktív közreműködés, a kapcsolódó jogszabályok és helyi rendeletek ismerete, betartása és betartatása. • közreműködés az épített és a természeti környezet védelmében. • intézkedés kezdeményezése a közterületen észlelt veszélyhelyzet, tűz, környezet szennyezés, egészségre ártalmas anyagok észlelésekor. • a gyomnövényes, gazos ingatlanok felderítése, az allergiát okozó gyomok elterjedésének időbeni megakadályozása, a mulasztókkal szembeni eljárás kezdeményezése. • a szemét gyűjtés és hulladék kezelés végzésének folyamatos ellenőrzése, a végrehajtás szervezésének segítése. • a közlekedési szabályok betartásának ellenőrzése.

 

A közterületen, egyenruhában gyalogos és gépjárműves szolgálat keretében hivatalos személyként jogszabályokban meghatározott hatósági ellenőrzés végzése, rendészeti feladatok ellátása a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény valamint a 2012. évi CXX. törvény alapján

 

A pályázat benyújtásának határideje:                               2018. 07. 16.

A pályázat elbírálásának határideje:                                 2018. 07. 20.

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja:   2018. 08. 01.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban „pályázat közterület-felügyelői munkakör betöltésére; azonosító szám: 32- 218-1/2018.” megjelöléssel Monori Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címezve (2200 Monor, Kossuth L.u.78-80.) kell benyújtani.

 

Bővebb felvilágosítás Kerepeszki Ildikó irodavezetőtől a 06-29-612-313 telefonszámon kérhető.