A Vigadóban köszöntötték a Monoron dolgozó nevelőket, tanítókat és közművelődési dolgozókat

2018. június 4., hétfő, 08:36

Június első vasárnapja pedagógus nap, ebből az alkalomból köszöntötte a város vezetése a monori óvodai és iskolai dolgozókat. Hagyományosan ezen a napon kerül sor az egyik legrangosabb önkormányzati elismerés, a Monor Város Nevelési Oktatási és Közművelődési Díjak átadására is.

A Vigadó Kulturális és Civil Központban megszervezett ünnepi összejövetelt Zsombok László polgármester ünnepi köszöntője nyitotta. Két iskolás lányt nevelő apukaként személyes élményeivel kezdte beszédét, majd így folytatta: - Városunkban mindig is rangnak számított „monori pedagógusnak” lenni, hiszen a városban működő oktatási és nevelési intézményekben jó színvonalú szakmai munka folyik. Összegezte az elmúlt év iskolai és óvodai beruházásait, kiemelve, hogy a Klebersberg Központ idén elkészülő monori központjával a város mind építészetileg, mind intézményhálózatában gazdagodni fog.

Ezt követően került sor a „Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díjak” átadására. Az Emberi Erőforrások Bizottságának javaslatára idén két pedagógus kiemelkedő nevelő-oktató munkáját ismerték el. Az emlékéremből, oklevélből és pénzjutalomból álló kitüntetést 2018-ban kapták:

Burjánné Tóth Ildikó, aki 38 éve áll a monori alapfokú oktatás szolgálatában. Első évtizedeit a Nemzetőr Általános Iskola elődjénél töltötte, 1985-től a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán szerzett tanítói képesítés birtokában, tanítóként. 1990-ben került a Jászai Mari Általános Iskolához. A könyvtár szakkollégiumi képzésben is részesült tanítónő szolgálati ideje alatt gondot fordított szakmai ismereteinek további bővítésére is. A szülők és kollégái is nagyra becsülik odaadó munkáját, toleráns személyiségét és gyerekszeretetét. Az intézményi közalkalmazotti tanács elnöke, ahol a kollegialitás és a feltétlen segítő szándék jellemzi. 2011-től bekapcsolódott az iskolájában kibontakozó és a Monori Színház megszületését eredményező színjátszó mozgalomba. Országosan ismert színészekkel együtt több produkcióban is színpadra lépett.

Marunák Ferenc pedagógiai tanulmányait Egerben végezte 1978-ban magyar-történelem szakos általános iskolai tanárként, majd 1998-ban az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán szerzett pedagógia szakos előadó diplomát. 1973-tól az Üllői Általános Iskolában kezdett tanítani, ahonnan 1981-ben érkezett a Monori Kossuth Lajos Általános Iskolába magyar-történelem szakos tanárként. 1984-től igazgatóhelyettes, 1998-tól az iskola igazgatója. Intézményvezetői tevékenysége mellett országos közoktatási szakértő „történelem, társadalmi ismeretek, intézményvezetés, pedagógiai program” szakirányban. Pedagógiai munkásságát mindig a rend, a fegyelem, a precizitás és céltudatosság jellemezte; egy élhető, gyermekközpontú, családcentrikus iskola létrehozásán fáradozott. Mindennapi megjelenésével, munkabírásával példát állított mindenki elé. A magyar nyelv ápolását és szeretetét mindig szívügyének tekintette, diákjai többször jeleskedtek szavaló- és szépkiejtési versenyeken, a Kossuth és József Attila vetélkedőkön. A Magyar Drámapedagógiai Társaság alapító tagja, és aktív részese Monor város kulturális és pedagógiai életének. Fáradhatatlanul dolgozik a Monorért Baráti Körben, szervezi rendezvényeiket, segít kiadványaik összeállításában, népszerűsítésben, terjesztésében. Külsős tagként folyamatosan segítette Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének oktatási bizottsága munkáját. Pedagógiai munkássága elismeréseként 2000-ben Pest Megye Önkormányzata által adományozott Arany János Pedagógiai Díjat, 2009-ben Monor Város Önkormányzata által adományozott Monorért Emlékplakettet és Oklevelet kapott.

A díjak átadását követően került sor a jubiláló, nyugdíjas pedagógusok díszokleveleinek átadására. A hosszú évtizedeken át kifejtett értékes szakmai tevékenységének elismeréseként két nyugdíjas pedagógust köszöntöttek. Diplomája megszerzésének 60. évfordulója alkalmából az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara Gyémántoklevelet adományozott Rendek Sándorné nyugdíjas pedagógus részére, aki 1958-ban szerezte tanítónői oklevelét a székesfehérvári Állami Tanítóképzőben. Ezután 1961-ben állt munkába a monori Kossuth Lajos Általános Iskolában napközis nevelőként; innen ment nyugdíjba 2004-ben. Magócsi Károlyné, aki 1953-ban szerezte tanári diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara által kiállított Vasoklevelet vehette át. A pályáját Csévharaszton, Érd-Ófalun és Tápiószecsőn kezdő tanár 1971-től 1984-ig, nyugdíjazásáig a monori 1. számú Általános Iskola igazgatója volt.

A köszöntők sorát a Klebersberg Központ Monori Tankerületi Központjának vezetői folytatták. Dr. Hrutkáné Molnár Monika tankerületi igazgató és Farkas Zoltán szakmai helyettes a városi pedagógusnapon is köszöntötték az általuk egy nappal korábban elismert monori tanárokat és tanítókat: Hadrikné Spenger Katalint, Tóth Jánosnét, Gál Krisztinát, dr. Barnáné Szentgyörgyvári Ágnest, Kalteneckerné Kupecz Orsolyát, Halász Ibolyát, Végvári Józsefnét és Edőcs Tamást. A programot a pécsi Brassdance fúvósegyüttes vidám hangulatú műsora zárta.