Pályázati felhívás! - Epítéshatósági ügyintéző

2018. május 23., szerda, 12:05

A Monori Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

építéshatósági ügyintézői

munkakör betöltésére

 

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság;
  • cselekvőképesség;
  • büntetlen előélet;

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 07.) Korm. rendelet alapján

15. Építésügyi igazgatási területen

a) az építésfelügyeleti ellenőrzési tevékenységet, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítését, a döntés meghozatalát, végrehajtását ellátó köztisztviselő és kormánytisztviselő képesítési követelménye:

aa) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy

ab) alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előny:

  • közigazgatási szervnél szerzett legalább 1-3 év gyakorlat;
  • hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat;
  • közigazgatási alap/szakvizsga megléte;

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

  • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz;
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata;
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik;
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

 

Bérezés: a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetmény alapjáról szóló 4/2018. (I. 26.) számú rendelete az irányadóak.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű kinevezés, próbaidő 6 hónap.

 

A munkavégzés helye: Monori Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.).

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti általános építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése, kapcsolódó adminisztrációs és nyilvántartási feladatok végzése.

 

A pályázat benyújtásának határideje:                               2018. 06. 15.  

A pályázat elbírálásának határideje:                                 2018. 06. 25.

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja:   2018. 07. 01.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban „pályázat műszaki ügyintézői munkakör betöltésére; azonosító szám: 32- 218/2018.” megjelöléssel Monori Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címezve (2200 Monor, Kossuth L.u.78-80.) kell benyújtani.

 

Bővebb felvilágosítás Orosházi Tamás irodavezetőtől a 06-20-914-5664-es telefonszámon kérhető.