Pályázati felhívás! - Adatrögzítő

2018. május 23., szerda, 14:28

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás   

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

adatrögzítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 88.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtár szolgáltatásaihoz kapcsolódó szakmai és irodai feladatok ellátása. Adminisztrációs, adatrögzítő munkák elvégzése, raktári rend fenntartása; statisztikák, kimutatások készítése. Kiállítások előkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.             

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajdú Zoltánné nyújt, a 06-29-412-246 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2018. , valamint a munkakör megnevezését: adatrögzítő.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 12.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.monorkonyvtar.hu honlapon szerezhet.