Pályázati felhívás! - Óvodapedagógus

2018. április 16., hétfő, 17:23

A Monori Petőfi Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

óvodapedagógus

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 3 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2200 Monor, Petőfi S. utca 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, óvodáskorú gyermek személyiségfejlesztése, egészségvédelme, hatékony nevelő, oktató munka az intézmény pedagógiai programjában foglaltak alapján a vonatkozó jogszabályi háttér betartásával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsember Ágnes nyújt a 06-20­441-0933-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Monori Petőfi Óvoda címére történő megküldésével (2200 Monor, Petőfi S. utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 42/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  • Személyesen: Zsember Ágnes, Pest megye, 2200 Monor, Petőfi S. utca 29.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Monor város honlapja - 2018. április 20.

Monori Strázsa újság - 2018. május 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 4 hónap próbaidő.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a petofiovoda.monor.hu honlapon szerezhet.