Választásra készülve

2018. március 1., csütörtök, 15:25

A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását. A kitűzést követő naptól a választással kapcsolatos információk, tudnivalók folyamatosan frissülnek a http://www.monor.hu/kategoria/parlamenti-valasztas-2018  oldalon, illetve a www.valasztas.hu oldalon.  A Városházán működő választási iroda (OEVI) –elérhető a 06-29/612-310-es telefonszámon, illetve a titkarsag@monor.hu - a választások előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek tájékoztatásával, választási adatkezeléssel és a technikai feltételek biztosításával összefüggő feladatokat látja el, vezetője: dr. Urbán Hajnalka jegyző.

 A 2018. február 15-i képviselő-testületi ülésen megválasztásra kerültek az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) tagjai. A bizottság elnöke Kampfl János, elnökhelyettese Hanzelik Andrea, a Bizottság tagja Víg András, póttagja Kiss Attila és Tóth Mihály. Az OEVB feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választások törvényes rendjének a helyreállítása, valamint a választási eljárással összefüggésben benyújtott kérelmeket bírálja el. 

Monoron az országgyűlési képviselők választására a 16 szavazókörben lehet szavazatot leadni. A szavazókörök leíró listája és a szavazó helyiségek címe a városi honlap fent jelölt webhelyén szintén megtalálható. A korábbi évekhez képest annyiban történt változás, hogy az 1-es és 2-es szavazókörhöz tartozó választópolgárok - az eddig megszokott Bajcsy utcai Napközi helyszín helyett -,  a Művelődési Házban voksolhatnak majd.

A választópolgárok a szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítést 2018. február 19-ig megkapták. Az a választópolgár, aki nem kapta meg az értesítőt vagy azt elvesztette, a választási irodától új értesítőt igényelhet. A választás kitűzésétől a névjegyzék 2018. április 6-i lezárásáig a szavazóköri névjegyzék adatait - a törvényben meghatározott adatok kivételével - bárki megtekintheti a helyi választási irodában.

 Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie a lakcíme szerinti helyi választási irodához. Átjelentkezésre településen belül is van lehetőség, azonban a választópolgár ebben az esetben kizárólag a kijelölt, 12-es számú szavazókörben – Monor, Petőfi S. u. 29. , Óvoda - adhatja le szavazatát, illetve ebből a szavazókörből igényelhet mozgóurnát. (A kérelem nyomtatvány a városi honlap fent jelölt webhelyén szintén elérhető.)  

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet 2018. április 6-án 16.00 óráig a választási irodához, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető a kérelmező adatainak pontos feltüntetésével és aláírásával ellátott bejelentésben! (A kérelem nyomtatvány a városi honlap fent jelölt webhelyén szintén elérhető.)  

 Helyi Választási Iroda