Pályázati felhívás - Városi könyvtár

2018. január 29., hétfő, 16:51

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

adatrögzítő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 88.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtár szolgáltatásaihoz kapcsolódó szakmai és irodai feladatok ellátása. Adminisztrációs, adatrögzítő munkák elvégzése, raktári rend fenntartása; statisztikák, kimutatások készítése. Kiállítások előkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • középfokú képesítés,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

       

  • Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
  • "B" kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes szakmai önéletrajz;
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajdú Zoltánné nyújt, a 06-29-412-246-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Postai úton, a pályázatnak a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018., valamint a munkakör megnevezését: adatrögzítő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.monorkonyvtar.hu - 2018. január 29.
  •  www.monor.hu - 2018. január 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.monorkonyvtar.hu honlapon szerezhet.