Véleményezési szakaszba ért a TAK

2017. október 20., péntek, 09:28

Ahogyan arról már korábban tájékoztattuk a lakosságot, Monor Város Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyv, valamint a Településképi rendelet készítését határozta el a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően.

A településképi arculati kézikönyv (TAK) szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg. Ebben kell meghatározni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A TAK építészeti útmutató, mely az egyes településekre vonatkozó ajánlásokkal, jó példák bemutatásával a minőségi építkezések irányába mozdíthatja el az épületállományt. Ennek során bemutatásra kerülnek mind a monori építészeti örökség megmaradt épületei, elemei, mind a modern építészeti követelményeknek megfelelő, ám a város építészeti hagyományaihoz megfelelően illeszkedő új épületek, illetve épületrészletek.

A TAK egyik legfontosabb célja az egyes városrészek, eltérő karakterű területek jellemző képének, épített értékeinek bemutatása, s ehhez kapcsolódó ajánlások megfogalmazása. Az ajánlások betartása esetén minőségi új épületek jelenhetnek meg Monoron, s az új építkezésekkel, felújításokkal, átalakításokkal, bővítésekkel megújítható, de egyúttal meg is őrizhető a jellegzetes monori városkép.

Éppen ezért fontos a TAK utolsó fejezetében a (helyi) jó példák bemutatása, melyek inspirációt jelenthetnek az építtetőknek, beruházóknak, legyen szó lakóépületekről – családi és társasházakról egyaránt –, vagy intézményekről.

A munka jelenleg véleményezési fázisban van, amit Önök is megtekinthetnek a következő linken:

Településképi Arculati Kézikönyv