A napokban végzi el a Kövál az utcai átereszek duguláselhárítását

2017. október 31., kedd, 15:05

A közterületek esővíz-elvezetésének fontos elemei a szikkasztó és vízelvezető árkok, átereszek. Idén tavasszal kezdett átfogó programba a város vezetése, a Kövál Nonprofit Kft. bevonásával igyekszenek minél nagyobb területen megtisztítani a városi csapadékvíz-elvezető hálózatot.

Ennek első lépéseként tavasszal elindult az övcsatornák tisztítása, mostanra pedig az átereszek dugulását szünte­tik meg úgynevezett „woma” magasnyomású tisztítóberendezés segítségével. Fontos tudni, hogy elsősorban nem a kapubeállók alatti átereszeket tisztítják, hanem a közutak alatti dugulásokat szüntetik meg!

A magasnyomású csatornatisztítási eljárás lényege, hogy a dugulást magasnyomású víz­zel mossák ki. A „womázás” alkalmával egy magasnyomású tömlőt juttatnak a csatorna­szakaszba, a tisztítást irányított vízsugárral végzik. A 120-300 bar üzemi nyomásnak kö­szönhetően olyankor is hatékonyan használ­ható az eszköz, amikor a hagyományos beren­dezések és spirálok már csődöt mondanak.

Az elmúlt hetek felméréseit követően a kö­vetkező városrészeken számíthatnak majd a szakmunkások érkezésére: Szélmalom utca, Kazinczy és Mező utca 2-2 kereszteződése, Má­tyás király utca Móricz Zsigmond utca és Vi­rág utca közötti szakasza, Dózsa György utca vége, Liliom utca és Kapisztrán utca 3-3 ke­reszteződése.

A főbb vízelvezetési műtárgyak tisztításá­val az egész városban javulhat a csapadékvi­zek lefolyása.