Meghívó lakossági fórumra

2017. szeptember 20., szerda, 13:45

Monor Város Önkormányzata a Településképi Arculati Kézikönyve és a Településképi Rendelete készítésével kapcsolatos előzetes tájékoztatásról szóló lakossági fórumot tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk Monor lakóit, ingatlantulajdonosait, civil szervezeteit és gazdálkodó szervezeteit.

A fórum helye: Monori Művelődési Ház (Monor, Bocskai utca 1.)
Időpontja: 2017. szeptember 27. 18:00 óra                

A településképi arculati kézikönyv (TAK) szemléletformáló célt szolgál,  ebben kell meghatározni a település településkaraktert meghatározó jellemzőit, a településképi szempontból elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, valamint a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat és a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket. A Kormányrendelet 21-22.§ alapján a TKR megalapozására a TAK szolgál.

A TKR rendeletben a város egészére vonatkozó általános szabályok mellett lehetőség nyílik az egyes településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó részletes szabályok megfogalmazására is, így például részletesen lehet rendelkezni benne a városközpont vagy a Strázsahegyi pincefalu építészeti, településképi megjelenésére vonatkozóan.

A fórum témájáról részletesen az alábbi tájékoztatóban olvashatnak: Lakossági fórum a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelete készítéséről.