Pályázati felhívás! - könyvtáros / informatikus könyvtáros munkakör betöltésére

2017. március 6., hétfő, 10:08

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

könyvtáros / segédkönyvtáros

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 88.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtár szolgáltatásaihoz kapcsolódó szakmai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, könyvtáros asszisztens, vagy segédkönyvtáros OKJ,
  • magyar állampolgárság; büntetlen előélet; cselekvőképesség; a pályázó nem állhat a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt; 4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • főiskola, informatikus könyvtáros,
  • angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
  • német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
  • megbízható informatikai jártasság; a meghirdetett munkakörhöz tartozó feladatok végrehajtásában szerzett gyakorlat
  • korszerű könyvtár, informatikus könyvtáros ismeretek; motiváltság és pozitív hozzálás a feladatokhoz; problémamegoldó készség, önálló munkavégzés képessége; logikus, felhasználó-orientált szemléletmód, precizitás, sokoldalúság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes önéletrajz, ami bemutatja az eddig szakmai életutat is; motivációs levél; az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány másolata;
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatály alatt vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajdú Zoltánné nyújt, a 06-29-412-246-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 88.).

Kérjük a borítékon feltüntetni:

- a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2017
- valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.monorkonyvtar.hu honlapon szerezhet.