Településrendezési eszközök módosítása

2016. október 5., szerda, 11:28

Véleményezési eljárás anyaga
2016. Október 4.

 

A módosítás célja:


A módosítás célja a város szegregácóval érintett területén, a Tabán városrészben elhelyezkedő területek övezeti átsorolása annak érdekében, hogy a szociális városrehabilitáció pályázati intézkedései megvalósíthatók legyenek. A rehabilitációt követően az itt élők életkörülményei jelentősen javulhatnak, s gondozottabb lakókörnyezet biztosítható számukra.

Monor Város Önkormányzata a város szegregátummal érintett Tabán városrészére vonatkozóan pályázatot nyújtott be a VEKOP-6.2.2-15 „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest megyében” pályázati kiírásra. (A monori pályázat címe „A Tabán társdalmi és fizikai rehabilitációja”. A pályázat a szegregátumban élő, halmozottan hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítását célozza.


A pályázati dokumentáció összeállítására a pályázati feltételeknek megfelelően került sor. A településrendezési eszközök és a tervezett fejlesztések összhangját biztosítani kell, ami a jelen módosítást indokolja. Monor Város Önkormányzatának képviselő-testülete a településrendezési eszközök módosításáról döntött a 534/2016. (IX.15.) számú határozatban. A vizsgálatok megkezdése a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítása egy időben, egymással párhuzamosan történt. A tervezési munkával az Önkormányzat a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg.