Átadták a Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díjakat

2016. június 6., hétfő, 13:21

Június első vasárnapja pedagógusnap, ebből az alkalomból minden évben köszönti a város vezetése az iskolai és óvodai dolgozókat. Ez alkalommal kerül sor a legrangosabb önkormányzati elismerés átadására is.

A Vigadó Kulturális és Civil Központban megszervezett ünnepi összejövetel Udvarhelyi Boglárka és Kiss Tivadar magánénekesek műsorával kezdődött. A vidám, színvonalas énekes előadáson jól szórakozott a közönség, egyben megteremtette az ünnepi hangulatot a folytatáshoz.

A műsort követően Zsombok László polgármester köszöntötte a vendégeket, kiemelve hogy a pedagógus egyetlen munkaeszköze a személyisége.
- Lehet, hogy a diákok elfelejtik, amit mondtál nekik, de soha nem fogják felejteni hogyan érezték magukat a szavaidtól – utalt a pedagógusok munkájának fontosságára. A jövőre utalva elmondta, bár az iskolákra megszűnt az önkormányzat befolyása, de nem mondnak le arról, hogy figyelemmel kísérjék, segítsék a helyi intézmények helyzetét.
- Minden átszervezés és változás ellenére büszkék vagyunk városunk oktatási-köznevelési intézményeire és pedagógusaira – zárta beszédét, melyet a Nevelési Oktatási és Közművelődési Díj átadása követett.


Monor Város Önkormányzata a díjat immár tizenhetedik alkalommal, idén három személynek ítélte meg:

Füredi Éva 1976-ban szerezte általános iskolai tanítói oklevelét, majd a 2. Sz. Általános Iskolában helyezkedett el, azóta is a Nemzetőr Általános Iskolában dolgozik, 1998-tól pedig igazgatóhelyettesként is ellátja feladatait. Munkáját kiemelkedő szakmai tudás és töretlen lelkesedés jellemzi. Szinte minden alsós gyermeket ismer, munkakörének megfelelően ő irányítja az alsó tagozat, valamint a napközi munkáját. Szakmailag az évek során kivívta az iskola dolgozóinak elismerését. Több tanfolyamot is elvégzett annak érdekében, hogy hatékonyabban fejleszthesse a beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral küzdő tanulókat. Szívesen készít fel tanulókat tanulmányi versenyre, főként matematikából.

Seres Istvánné 1979-ben szerezte szakközépiskolai óvónői képesítését, majd 2004-ben óvodapedagógusi diplomáját. 1980. óta dolgozik a Monori Tesz-Vesz Óvodában, 2000-től pedig az intézményvezetői feladatokat is ellátja. Nevelő-oktató munkája mindig arra törekedett, hogy szeretetteljes, nyugodt légkörben, befogadó környezetben, igényes körülmények között tevékenykedve tudják tölteni az óvodában a gyermekek a mindennapjaikat. 2005-ben vezetésével létrejött az óvoda Nefelejcs Alapítványa, elnöki teendőinek ellátása fontos kiegészítése vezetői munkájának, mely az óvoda céljainak megvalósítását segíti. Rendszeresen részt vesz a munkájához szükséges továbbképzéseken, több ízben szervezett nagyobb szabású, több napos továbbképzési programot, bevonva Monor és környéke óvodáit is. Önzetlensége, empatikus képessége kiemelkedő, úgy a munkatársak, mint a szülők és a gyermekek körében.

Csóti Zoltánné 1978-ban szerezte meg szakközépiskolai óvónői képesítését, 1989-ben óvodapedagógusi oklevelét. 1978. szeptember 1-jétől folyamatosan a Monori Kossuth Lajos Óvodában dolgozik óvodapedagógusként, 1992. óta pedig lelkiismeretesen, felelősségteljesen ellátja az intézményvezető-helyettesi feladatokat is. Munkája során mindig fontos volt számára az önképzés, a szakmai megújulás, az innováció, ennek érdekében rendszeresen tanulmányozta a szakmai folyóiratokat, számos tanfolyamon vett részt. A pedagógus társakkal jól együttműködik, segítőkész, empatikus, hivatása iránt elkötelezett. Minden kisgyermek iránt szeretetet, elfogadást tanúsít, egyéni érzékenységgel, tapintatos bánásmóddal kezeli a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekeket.
Aktív szervezője az óvodai rendezvényeknek, programoknak. Kiemelkedő szakmai tudása, pedagógiai munkája elismeréseként Miniszteri dicséretben részesül. Az óvoda nevelőtestületének megbecsült, értékes, szakmailag elismert tagja.

A díjak átadását követően került sor a jubiláló, nyugdíjas pedagógusok díszokleveleinek átadására. Gyémántoklevelet kapott a 60 éven át kifejtett értékes szakmai tevékenység elismeréséül Krizsán Györgyné, az Ady Úti és a Jászai Mari Általános Iskola nyugdíjas pedagógusa; Borzsákné Zilahy Eszter, a Kossuth Lajos Általános Iskola volt tanára és Serfőző Antal, a Nemzetőt Általános Iskola nyugdíjas tanára. 50 évvel ezelőtt kezdett szakmai munkájáért aranyoklevelet kapott Balku Lajosné, aki 2002-ig volt a Kossuth iskola tanára.

Farkas Zoltán a KLIK Monori Tankerületének vezetője Pedagógus Emlékérem elismerésben részesítette a Kossuth Lajos Általános Iskola három dolgozóját: Szalayné Cseh Juditot, aki 1978 óta tanítója az iskolának; Rostásné Balázs Krisztinát aki 1989-ben kezdte itt pályáját, valamint Nagyné Balla Évát, aki 200-ben kezdett Monoron tanítani. Szintén Pedagógus Emlékérem elismerést kapott Vásárhelyi Géza, az egykori Ökumenikus Általános Iskola kiötlője és alapítója; valamint Füredi Éva is. Ezt követően pedagógus oklevelet kaptak a monori intézmények dolgozói, az intézményvezetők javaslatára: Németh Ildikó, Pongrácz Viktória, Kopik Beáta, Darabos Attiláné, Kovács Sándorné, Paczolay Pálné, Balogh Gyuláné, Kondás Imre, Jankó Anett, Szlabonyi Gáborné, Turáni Katalin, Magyar Andrea.

Ezúton is gratulálunk minden kitüntettetnek és további jó egészséget és sikeres munkát kívánunk!

A rendezvényen készült további fotókat városunk hivatalos facebook oldalán tekinthetik meg, az alábbi linkre kattintva: PEDAGÓGUSNAP MONORON.