Elkészült a város 2016. évi költségvetése

2016. március 5., szombat, 05:38

Monor képviselő-testülete februári ülésén döntött a város idei költségvetéséről. A pénzügyi adatokból kiolvasható a város további fejlődése: idén is lesz nagyberuházás és számos olyan a környezetet érintő intézkedés, amely a monori lakosság mindennapjait teszi még komfortosabbá.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is két fordulóban tárgyalta a képviselő-testület a város költségvetését. Az első tárgyalásra januárban került sor, de már tavaly decemberben napirenden volt az idei év koncepciója. A költségvetési rendelet összeállításánál több szempontot vett figyelembe a képviselő-testület. Csakúgy, mint a korábbi években, 2015-ben is több jelentős döntéssel javította a kormány az önkormányzatok finanszírozását, amelynek köszönhetően az idei év pozitív pénzmaradvánnyal indítható – mondta el Zsombok László polgármester.

– Ki kell emelni, hogy az idei év normatív támogatásának fajlagos mutatói közül több is pozitívan változott. Magyarul több pénzt ad az állam bizonyos feladatok ellátására. Az új pedagógus életpálya modellből következő béremelés jelentős részét kompenzálja a központi költségvetés, több pénz jut a köznevelési-óvodai feladatokra, valamint javult a gyermekétkeztetési kiadások és a szociális feladatok támogatása. Az elmúlt évben sem vette igénybe az önkormányzat sem a folyószámla, sem a munkabér hitelkeretet és idén sem tervez hitelt felvenni. A Belügyminisztériumtól kapott 350 millió, illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól megnyert 150 millió forintos támogatás pedig lehetővé tette, hogy jelentős beruházásokat hajtsunk végre és stabilizáljuk a működést – tette hozzá a polgármester.

A 2016. év önkormányzati bevételei várhatóan kedvezően alakulnak, a rendelkezésre álló adatok alapján kalkulált bevételi és kiadási főösszeg közel 3,5 milliárd forint.

Idén mintegy 167 millió forintot fordít az önkormányzat a köznevelési intézmények működtetésére, amely magában foglalja a személyi juttatásokat és a dologi kiadásokat egyaránt. Ebből az önkormányzat az általános iskolák, a József Attila Gimnázium, a Nevelési Tanácsadó és a zeneiskola karbantartói, takarítói, gondnoki feladatait szeretné a korábbinál is jobb színvonalon ellátni. A korábbi évekhez képest jelentősen emelkedett a gyermekétkeztetési feladatok támogatása. A monori gyermekek étkezésére több mint 196 millió forintot kap a városvezetés, ez az összeg tartalmazza az óvodai, iskolai és a bölcsődei étkeztetés támogatását. Az állami támogatás mellett a konyhák szükséges fejlesztési kiadásait és a hiányzó működési kiadásokat az önkormányzat saját forrásból biztosítja.

Az önkormányzat egyik legjelentősebb bevételi forrásai az önkormányzat által kivetett adók, az építményadó, az idegenforgalmi adó, a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó, a talajterhelési díj. A közhatalmi bevételekből idén – a helyi gazdaság erősödésének és a nagyobb adózói fegyelemnek is köszönhetően - nagyobb összeg folyhat be az önkormányzathoz, mint tavaly. A várható összeg idén 523 millió forint, amely 90 millió forinttal több a tavalyi bevételnél. Fontos megjegyezni, hogy az adók mértéke idén sem emelkedik, az önkormányzat nem kíván további terhet áthárítani a lakosságra és a vállalkozókra. Az adóbevételek emelkedése elsősorban a helyi gazdaság erősödésének köszönhető.

Zsombok László kiemelt néhány fontosabb tételt a kiadások közül, ilyen például a közvilágítási feladatokra szánt 44 millió forint, illetve a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására elkülönített 9 millió 700 ezer forint. A szünidei táboroztatásra egy újonnan indított program alapján a korábbi éveknél magasabb összeget szeretne a városvezetés fordítani. A gyerekek nyári felügyelete sok családnak nehezen megoldható és a fizetős táborok csak keveseknek és rövid elhelyezést tudnak biztosítani. Azt szeretnénk, hogy minél több gyerek minél hosszabb, tartalmas szünidei programon vehessen részt és a rászoruló családoknál a térítési díjakhoz is szeretne hozzájárulni az önkormányzat.

– Az önkormányzat idén is számos fejlesztést hajt végre, emellett a közösségi programokra is jelentős összeget fordít. A zöldterületek karbantartására és megújítására illetve útfelújításokra idén 46 millió forintot terveztünk be a költségvetésbe, kátyúzásra pedig 10 millió forintot különítettünk el. Gyalogátkelőhelyek építésére és járdaépítésre összesen 20 millió forintot költünk idén, a helyi tömegközlekedés beindítására pedig 12 millió forintot szánunk 2016-ban. A működési céltartalékban 25 millió forintot különítettünk el az intézményi épületek karbantartására, ebből 15 millió forintot az iskolai és óvodai vizesblokkok, folyosók és tantermek festésére költ a képviselő-testület. A Monori Sportegyesület működésére 18 millió 300 ezer forintot különítettünk el, további 14 millió 400 ezer forintot pedig az egyesület tornaterem és lelátóbérlésének támogatására. Az uszoda üzemeltetésére – a veszteségek pótlására, kiegészítő támogatásként – 22 millió forintot tervezett a testület – mondta el Zsombok László.

A polgármester kitért a Vigadó Nonprofit Kft. támogatására is. A Vigadó épületében sor kerülhet a fűtésrendszer korszerűsítésére, a födém szigetelésére, a kémények felújítására, amelyre összesen mintegy 4,4 millió forintot terveztek a költségvetésben. A Vigadó Kft. által szervezett – remélhetően színes és nagy tömeget megmozgató - városi programokra közel 24 millió forintot szán a városvezetés. Ezt az összeget egy új tavaszi sportnap, a Borvidékek hétvégéje, az autómentes nap, az augusztus 20-i ünnepség, valamint a kapcsolódó programok, koncertek megvalósítására fordítják a szervezők. Az önkormányzat a 2016. évi jégpálya megvalósításának mintegy húszmilliós fedezetét tartalék keretben különítette el.

A köztemető fenntartására több mint 4 millió forint lett elkülönítve, a polgárőrség és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyaránt 1,5 millió forintos támogatásban részesül.

Az idei év nagyberuházása a sportcsarnok építése lesz, amely a helyi és a környékbeli sportélet felpezsdítésén túl számos egyéb közösségi program lebonyolítására is alkalmas lesz – miután 2017. év végére mintegy 1,5 milliárd forintból elkészül.