Tiszta udvar, rendes ház - pályázati felhívás 2017

Tiszta udvar rendes ház – pályázati felhívás!

 

Monor Város Önkormányzat a helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, valamint a címekről és kitüntetésekről szóló 18/1991. (XI. 21.) rendelete alapján „Tiszta udvar, rendes ház” cím elnyerésére pályázatot hirdet.

A címre pályázhat Monor közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosa, vagy használója.

A cím adományozható annak az ingatlantulajdonosnak, illetve használónak:

 • akinek ingatlana, s az azon található épület, kert, udvar megjelenésében harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetébe, és
 • akinek az ingatlana előtti járda, árok, árokpart gyommentesen tisztántartott.

Pályázati tudnivalók:

 • Pályázni önkéntes alapon lehet, a Polgármesteri Hivatalban átvehető, illetve a honlapról (monor.hu) letölthető pályázati adatlap kitöltésével.
 • Pályázat benyújtásának módja:

Határideje és helye:

 • postai úton: 2017. május 20-ig történő feladással a Monori Polgármesteri Hivatal, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. címre címezve.
 • személyesen: Monori Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.) titkárságán 2017. május 22. 1200 óráig.

Benyújtandó dokumentumok:

 • kitöltött, aláírt adatlap
 • fénykép(ek) digitális formában is.
 • Az elismerés adományozásáról a Képviselő-testület dönt a június hónapban megtartásra kerülő soros ülésén.
 • Az elismerés évente adományozható családi ház, társasház, telephely, valamint utca és utcaszakasz kategóriákban, családi ház kategóriában 8, a további kategóriákban, kategóriánként 1 db elismeréssel.
 • Az emléktábla egy elismert személynek, illetve lakóközösségnek egy alkalommal adományozható, és az elismerés újbóli elnyerése esetén díszoklevéllel erősíthető meg.
 • Az utcák, utcaszakaszok vándorkupát kapnak.
 • Az elismerés családi ház, illetve társasház kategóriában annak a természetes személynek vagy lakóközösségnek, székhely kategória vonatkozásában pedig annak a társaságnak adományozható, amely az adott év során a lakókörnyezete (kert, park, lakóépület körüli közterület stb.) saját költségén történő, gyommentesen, tisztán karbantartott ápolásával, felvirágosításával, magas színvonalú gondozásával és példaértékű fenntartásával hozzájárult Monor város-szépítéséhez, városképének javításához.
 • Az elismerések a Képviselő-testület által meghatározott városi rendezvényen kerülnek átadásra, és az elismerésben részesülők névsora megjelenik az önkormányzati újságban.

A pályázat díjazása:

 • A Képviselő-testület a címet „Tiszta udvar, rendes ház” feliratú. 25 x 15 cm nagyságú, falra szerelhető emléktáblával és oklevéllel ismeri el.

Egyéb tudnivalók:

 • A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslata esetén az adományozott „Tiszta udvar, rendes ház” cím visszavonható,  amennyiben az ingatlan arra érdemtelenné válik, különösen ha rendezetlenné, elhanyagolttá vált, vagy parlagfűvel szennyezett.
 • A cím visszavonásáról az ingatlan tulajdonosa, vagy használója írásban értesítést kap.
 • A cím visszavonása esetén az ingatlan tulajdonosának, vagy használójának az elismerő táblát az épület faláról el kell távolítani.

Bővebb információ kérhető: a Polgármesteri Hivatal MŰVÁK Irodáján, vagy telefonon a 06-29-612-317-es számon.

Jelentkezési lap az alábbi linkre kattintva letölhető: Tiszta udvar, rendes ház.