Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén

Monor, Jókai utca és környékének csapadékvíz rendezése

Monor Város Önkormányzata 119.999.439 Ft támogatást nyert a PM_CSAPVIZGAZD_2017/10 számú pályázatán. Ehhez 6.315.761 Ft önerőt biztosít. Így a projekt költségvetése összesen 126.315.200 Ft.

A pályázat célja a Jókai utca és közvetlen környékének csapadékvíz rendezése. A Jókai utcában található csapadékvíz csatorna, a város csapadékvíz hálózatának fontos része. Felújítása hozzájárul a település csapadékvíz elvezetésének problémájának megoldásához, továbbá a területen kialakuló belvizek csökkentéséhez. A Jókai - Ady utca csomópont víztelenítését a lejtésviszonyoknak megfelelő új folyókával és a meglévő rácsos folyóka cseréjével kívánjuk javítani. Az új folyóka a Jókai utcai vízelvezető rendszer első 17 m-es szakaszán lesz. A folyóka közvetlenül a Jókai utcai felújítandó nyílt csapadékcsatornába lesz bekötve. A Jókai utca Ady Endre utca csomópontjában kialakított rácsos víznyelő kiváltásra kerül, Omega típusú résfolyókára. A Jókai utcai csapadékvíz elvezető rendszer, felújítása során, a lejtésviszonyok, és az átereszek rendezésre kerülnek. A jelenleg föld medrű árkok, burkolattal lesznek ellátva. A burkolat perforált kialakítású lesz. Nagy mennyiségű csapadék esetén képes lesz azt a befogadóba bevezetni. Kisebb mennyiség esetén a kis lejtés miatt lassan tud haladni a víz, amely a perforációnak köszönhetően a talajba tud visszaszivárogni. Ez a műszaki megoldás szárazabb időszakban, amikor a talaj nem telített biztosítja a vizek helyben tartását, a víz visszatartást, a késleltetett levezetést. A rendszer a belterületen a Lőcsei utcai átereszig kap burkolatot, a külterületi részen a földmedrű árok megmarad, ami a megfelelő lejtésviszonyok kialakítása után a Gyáli I. csatornába vezeti a csapadékvizet. A külterületi rész jó karbantartása valósul meg, biztosítva a rendszer működését. A Jókai utcát keresztező Klapka és Babits Mihály utca Pozsonyi - Czuczor utca közötti 2-2 szakasza is a pályázat része. A két utca szűk keresztmetszete és a nagyon rossz lejtési viszonyok miatt nincs lehetőség a Jókai utcához hasonló megoldásra. Ezért ezen utcákban a vízelvezetés részben betonelemes, részben út menti folyókás módszerrel, részben a meglévő és felújítandó szikkasztókba történő bevezetéssel, részben a Jókai utca felé történő kivezetéssel valósul meg. Ezek alapján az út széle mentén kerül kialakításra az előre gyártott betonelemekből építhető fő vízelvezető rendszer, ami közúti terheléssel rendelkező vízbeeresztős fedlappal fog rendelkezni.

A projekt befejezésének tervezett ideje: 2019. szeptember 8.