Tagok megbízása a választási bizottságokba

A Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnak (OEVB) a választott tagokon felüli további egy-egy tagját, illetve a szavazatszámláló bizottságok további 2-2 tagját a választókerületben jelöltet, illetőleg listát állító jelölő szervezet, valamint a független jelölt bízza meg.

A választási bizottságok megbízott tagjait – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 30. § (2) bekezdésének megfelelően – legkésőbb a választást megelőző 16. napon lehet bejelenteni. A 2018. április 8-ai országgyűlési képviselő-választás delegálási határideje: 

2018. március 23-án 16.00 óra.

A választási bizottság megbízott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat.

Az OEVB megbízott tagját a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni. 

A Ve. 18. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottságnak nem lehet tagja:

  • a köztársasági elnök,
  • a háznagy
  • a képviselő
  • az alpolgármester
  • a jegyző
  • másik választási bizottság tagja
  • választási iroda tagja
  • a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy
  • valamint a jelölt

A megbízott tagok bejelenthetők a Választási Irodán (2200 Monor, Kossuth L. u.78-80.), részletes tájékoztatást az iroda munkatársai a 06-29-612-310-es telefonszámon vagy személyesen adnak. 

Választási Iroda