1988

K. Nagy György (Monor, 1929. március 2. – ) ny. kirendeltség-vezető Születése óta Monoron él. Elemi és polgári iskolai tanulmányait helyben végezte, majd Budapesten, a Wesselényi utcai Felső-kereskedelmi Iskola három osztályát végezte el, de családi okból munkát kellett vállalnia. A Közgazdasági Technikumot Budapesten végezte el 1968-ban. Ezt követően több szakmai továbbképzésen vett részt. A sorkatonai szolgálat letöltése után a Magyar Államvasutaknál előbb segédmunkás, majd raktári segédmunkát végzett 1950-ig. A budapesti Nagyvásártelepen 1952-től nyugdíjazásáig először a monori terület felelőse, 1968-ig kirendeltségvezető-helyettes, 1968-tól 1989-es nyugdíjazásáig a monori kirendeltség vezetője (a központ neve többször változott: ZÖLDÉRT, MEZŐKER, SKÁLA). Szakmai munkájának elismeréseként 1955 és 1981 között 6 alkalommal „Kiváló Dolgozó”, 1976-ban „A Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója” kitüntetést kapott. A Monori Községi Tanácsnak megalakulásától 1990-ig tagja illetve a Monor Járási Tanácsnak tagja és VB-tagja volt.

K. Nagy György részt vett a kirendeltség brigádjával több monori közintézmény (Jászai téri óvoda és iskola, József Attila Gimnázium) építésében, és más intézmények felújításában, és a földgáz első ütemének kiépítésében is közreműködött. Monor érdekében sok társadalmi munkát végzett illetve szervezett. Tevékenységéért „Monor Községért” kitüntetést kapott, amelynek indoklása:

„K. NAGY GYÖRGY Monor község gazdasági-társadalmi fejlődése, kulturális-művészeti élete, valamint a lakosság érdekében hosszabb időn át végzett kimagasló tevékenységének elismeréseként Monor Városi Jogú Nagyközségi Közös Tanács 5/1988. sz. határozatával, a 2/1987 (IV. 9.) sz. tanácsrendelete alapján „Monor Községért” emlékplakettet adományozta. Monor, 1988. április 1.)”