1993

Budai Imréné (sz.: 1939. július 15. Zernest /Románia, Erdély/– ) zenetanár

Zenei tanulmányait a Miskolci Zenei Gimnáziumban és Zeneművészeti Szakközépiskolában kezdte, oboa szakon. Itt érettségizett, majd felvételt nyert a Budapesti Zeneművészeti Főiskolára, ahol 1962-ban szerzett diplomát, oboa, fafúvós, szolfézs tanszakon. Első munkahelye az abonyi zeneiskola volt, ahol 1967-ig tanított, majd a monori kihelyezett tagozat önállóvá válásával 1967. augusztus 1-jétől az önálló monori Zeneiskola igazgatója lett.

A kitüntetés indoklása: „Mindig jól képzett tantestülete volt, így, ha nagy nehézségek árán is, de sikerült olyan magas szintű oktatást elérni, hogy 26 év alatt 25 növendéke került zenei pályára. Csak a legkiemelkedőbbeket említve: Mocsári Károly zongoraművész, aki Párizsban él, és világszerte koncertezik, vagy Tönköly József klarinétművész. Tanítványai közül sokan zenekari muzsikusok, zenetanárok lettek. Céljuk, hogy minél szélesebb körben terjesszék a zenekultúrát és a körülményekhez képest egyre több gyermekkel szerettessék meg az értékes zenét.”


Dr. Fördős István (sz.: 1915 –

A kitüntetés indoklása: „Iskoláit Budapesten és Kecskeméten végezte, majd ott is érettségizett, az állatorvosi diplomáját is ott szerezte meg 1941-ben. A katonai évek és fogság után 1946. január 15-én a földművelésügyi miniszter Monorra nevezte ki járási állatorvosnak. Működése alatt, a helyi problémákon kívül, országos megelőzési akcióban is tevékenykedett. A szakmai munkát tekintette elsődlegesnek, de mellette aktívan részt vett a közéleti munkában is. 1961-től 20 éven át folyamatosan tagja volt a Pest Megyei Tanácsnak, ezen belül a Mezőgazdasági Bizottságnak, majd az egészségügyinek is. Szakmai és közéleti tevékenységét három ízben miniszteri kitüntetéssel ismerték el.”


Lelkes Béla (Bögölypatony, 1921. június 16. – Monor, 2003. szeptember 10.) igazgató-tanító

„A tanítóképzőt Győrben végezte. 1951. október 1-én került Monorra, ahol a Nemzetőr utcai Általános Iskolában tanítóként alkalmazták, majd 1952-től nyugdíjazásáig az iskola igazgatója volt. Több mint negyedszázadot töltött el az iskola élén. Igazgatása alatt ezt az iskolát - szakmai, pedagógiai munkáját tekintve - Monor illetve az akkori járás legjobb iskolái között tartották számon. Pedagógus szakmai továbbképzéseket, bemutató tanításokat tartottak az iskolában, de kiemelkedő volt a tanulók tárgyi, kulturális és sportversenyeken nyújtott teljesítménye is. Az igazgatót minden rendezvényen ott lehetett látni, bíztatta, ösztönözte tanítványait. Jelenléte megtisztelő elismerés volt a gyermeket kísérő tanítóknak, tanároknak is.

Olyan vezető és olyan pedagógus volt, akinek példája magával ragadta, kiválóvá alakította tantestületét, akik a célt úgy jelölték meg, annak érdekében úgy munkálkodtak, hogy a nehéz időkben is a középpontban csak a gyermek állt. A sors fintora volt, hogy akkor kellett otthagyni az iskoláját, kollégáit, a gyermekeket, amikor a zsúfolt, szűkös elhelyezés enyhült és felépült az új iskolaépület. 25 éves kimagasló iskolaigazgatói munkájának elismeréseként a képviselő-testület tisztelettel adózott Lelkes Béla nyugdíjas igazgató szakmai és vezetői munkájának.”  (A kitüntetés indoklása)