1996

Borzsák Endréné (Monor, 1915. szeptember 3. – Monor, 1996. november) ny. óvónő

„Iskoláit részben itt, részben pedig Budapesten végezte. A Budapest VII. kerületi Állami Óvónőképzőben szerzett jeles minősítéssel oklevelet 1935-ben. Negyvenéves óvónői munkájából 36 évet a monori Dózsa György utcai óvoda vezetőjeként dolgozott. Férje Borzsák Endre néprajzkutató volt, akivel 1941-ben kötött házasságot, és három gyermeket neveltek fel. Nyugdíjasként hat unokája veszi körül, de munkája révén sok ezer gyermeket vallhat magáénak rajtuk kívül is. 1985-ban Arany Oklevelet, 1995-ben Gyémánt Oklevelet kapott a Zsámbéki Tanító- és Óvónőképző Főiskolán.” (A kitüntetés indoklása)


Bolcsó Gusztáv (sz.: Cegléd, 1947. június 5.) középiskolai tanár

Egyetemi tanulmányait Szegeden a JATE BTK magyar-történelem szakán végezte el 1970-ben, majd egy tanévet Pécelen, a Ráday Gimnáziumban tanított.  1971-től a monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola magyar-történelem szakos tanára. Néhány évig óraadóként a monori Szakmunkásképző Iskolában is tanított. 1972-ben amatőr színjátszó-rendező „B” kategóriás működési engedélyt szerzett. Tanári munkájával párhuzamosan a kezdetektől fogva vezeti a diákszínjátszást is az iskolában. Ennek eredményeként a gimnáziumi Irodalmi Színpad az ország több településén, a megyei és országos diáknapokon rendszeresen szerepelt, díjakat is nyertek. Tanítványai rendszeresen részt vesznek a különböző szépkiejtési, vers- és prózamondó versenyeken. 1972-ben két ízben is szerepelt csoportjával a televízióban a Ki Mit Tud vetélkedőn, ahol a döntőben országos 4. helyezést értek el. 1975-ben Egerben az aranyérmesek között még a nívó-díjat is megnyerték.

1972-ben könyvtáros képesítést szerzett. 1971-től 1975-ig az iskola könyvtárosa volt. Az 1980-as évek elején kétszer nyert megyei forgatókönyvíró pályázatot az iskolai ünnepségek témájában. 1988-ban az ELTÉ-n, a pedagógusok 120 órás intenzív továbbképzésén magyar nyelv és irodalomból ’Kiválóan megfelelt” minősítést szerzett. 1995-től szerepel az érettségi elnökök Országos Vizsgáztató Jegyzékében. Pedagógiai munkája elismeréseként iskolájában 1973-ban József Attila Emlékplakettel, 1977-ben vezető tanári, majd 2001-ben tanácsosi címmel tüntették ki.

1989-től tagja a Monori Májusi Napok szervező bizottságának és a rendezvényeken több éven át szerepeltek az Irodalmi Színpad tagjai. Ugyancsak rendszeresen fellépnek diákszínjátszói az általa rendezett műsorokkal a március 15-iki, és október 23-iki állami ünnepeken, a borversenyeken, az Orbán napi és Márton napi rendezvényeken, valamint számos helyi és környékbeli képzőművészeti kiállítás megnyitóján. A helyi rendezvények szervezésében nyújtott aktív munkájáért a város képviselő-testülete Monorért Emlékplakett és Oklevél elismerésben részesítette.

1996. augusztusában a diákszínjátszás és a szép magyar beszéd ápolásában végzett kiemelkedő tevékenységéért megkapta Pest Megye Önkormányzata Közművelődési Díját. Az 1994 óta évenként megrendezett körzeti „Ki mit tud?” versenyek állandó zsűritagja.

1992-től az önkormányzat Monori Strázsa című helyi lapjának a munkatársa volt, és cikkeivel rendszeresen tájékoztatta a város lakosságát. 1994 nyarától - a 2002-es megszűnéséig - rendszeres munkatársa volt a Monor és Vidéke című hetilapnak. 1995-96-ban a Monori Szabadidő Sport hetilapba is írt. Az 1998-ban megjelent Monori Krónika című kiadványban 15 írásával szerepel. A 2000-ben megalakult Monor Környéki Strázsa Borrend tiszteletbeli tagjaként sokat tesz az egyesület tevékenységének megismertetésében. A 2000-ben megalakult Monorért Baráti Kör alapító tagja.


Dr. Borsai Józsefné sz. Kiss Mária (sz.: Békés, 1933. október 1.) ny. gimnáziumi tanár

Békésen a Szegedi Kiss István Gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait, majd a Nagykőrösi Állami Tanító- és Tanítónőképző Intézetben tanítónői oklevelet szerzett 1953-ban. 1953-57 között Budapesten, a Magyar Testnevelési Főiskolán tanult és szerzett középiskolai testnevelő tanári diplomát. 12 éves korától aktívan sportolt, kosárlabdázott az NB I-ben is.

1957. szeptemberében került Monorra, és a József Attila Gimnázium testnevelő tanáraként megszervezte az iskolai kosárlabda versenyeket 1968-ig. 1968-tól kezdte a gimnáziumi női szertornát versenyszerűen oktatta és diákjaival rendszeresen részt vettek különböző versenyeken. 1990-ben nyugdíjazták, de még hat évig folytatta testnevelő tanári tevékenységét.

Kitüntetései: A Testnevelés és Sport Érdemes Dolgozója, 1966., A Tanuló Ifjúság Testi Neveléséért emlékplakett 1987. (Művelődési Minisztérium), Pedagógus Szolgálati Emlékérem, 1991. (miniszteri), 2003-ban 50 éves tanítói Aranyoklevél (Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara). A Monori Sportegyesület 1996-ban Aranydiplomával, 2001-ben Centenáriumi Aranydiplomával ismerte el a monori sportélet fejlesztésében elért munkásságát.  

A kitüntetése indoklása: „1957. szeptemberében kezdte pályafutását a monori József Attila Gimnáziumban, mint tornatanárnő. Az ő kezdeményezésére, Oláh István támogatásával, a járásban elsőként itt, Monoron, a Gimnáziumban állítottak fel kosárlabdapályát és innen indult el Monor aktív kosárlabda-története 1968-ig. Számtalan testnevelő tanár került ki a kezei alól. Több tanítványa jelenleg is a József Attila Gimnáziumban tanít.”