Pályázati kiírás ingatlan értékesítésére

Monor Város Önkormányzata
pályázat útján értékesíti
a tulajdonát képező alábbi kivett, ipartelep megnevezésű ingatlanát.

 

Cím

Hrsz

Terület (m2)

Igényelt legalacsonyabb nettó vételár (Ft)

Monor, Ipar utca

4915/4

5549

30.000.000.-

 

Az ingatlan közművesítettsége:

Az ingatlan a közművek bevezetésének lehetőségével rendelkezik. Az Ipar utca teljes közművel ellátott. Az ingatlanra jelenleg a közművek nincsenek bekötve. Az ingatlan előtti Ipar utca jó minőségű burkolattal ellátott.

 

Az ingatlan övezeti besorolása: Gksz-1

 

Megtekintésre nyitva álló időpontok: A helyszínen bármikor.

 

Fizetési feltételek: A vételár összegét szerződéskötéskor egy összegben kell kiegyenlíteni.

 

Pályázati ajánlat benyújtásának módja, helye és határideje:

Pályázati ajánlatokat zárt borítékban, folyamatosan lehet leadni a Polgármesteri Hivatal központi iktatójában „IPAR UTCA 4915/4 PÁLYÁZAT” megjelöléssel. A pályázati ajánlatnak minimálisan tartalmaznia kell a pályázó

 

  • személyi/cég adatait,
  • milyen célra kívánja megvásárolni az ingatlant,
  • a tervezett beruházást mikorra kívánja megvalósítani,
  • az általa ajánlott vételár összegét, és a
  • pályázati biztosíték1 befizetésének igazolását
  • a Nemzeti vagyonról szóló tv. 11. § (11) bekezdésében foglaltak2 teljesítésére vonatkozó nyilatkozatát

 

A pályázat elbírálásának módja, határideje:

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülését megelőző hétfő 12 óráig beérkezett pályázatokat a Polgármesteri Hivatal értékeli, véleményezi, és az illetékes bizottságok előminősítését követően a Képviselő-testület a soron következő ülésén határozattal dönt a benyújtott pályázatok elfogadásáról vagy elutasításáról. Egy ingatlanra elfogadott kettő, vagy több pályázat esetén árverést kell tartani.

 

A pályázat eredményéről történő tájékoztatás módja:

A Képviselő-testület döntéséről a Polgármesteri Hivatal a pályázót a határozat megküldésével értesíti.

 

Bővebb felvilágosítás:

Monori Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) Műszaki Irodájának 108-as irodájában, Bokros Károlyné ügyintézőnél ügyfélfogadási időben személyesen, vagy munkaidőben telefonon a 06-29-612-314-es melléken.

 

 

1 Az ingatlan értékesítésére kiírt pályázat érvényességének feltétele pályázati biztosíték nyújtása. A biztosíték mértéke: az igényelt legalacsonyabb vételár 1 %-a. A biztosíték befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni kell. Nyertes pályázat esetében a pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. A biztosíték visszajár: a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása esetén, valamint akkor, ha az önkormányzat nem a biztosíték befizetőjével köti meg az adásvételi szerződést. Nem jár vissza a befizetett biztosíték, ha az adásvételi szerződés megkötésétől a nyertesnek nyilvánított pályázó visszalép.

 

2 2012. évi CXCVI. tv. a Nemzeti vagyonról 11. § (11) Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

A pályázat letölthető verziója a következő linken érhető el: PÁLYÁZAT