Pályázati felhívás - Műszaki ügyintéző

 

A Monori Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
műszaki és üzemeltetési ügyintézői
munkakör betöltésére

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • felsőoktatásban szerzett műszaki szakképzettség, felsőoktatásban szerzett mérnöki végzettség.

 

A pályázat elbírálásánál előny:

 • közigazgatási szervnél szerzett legalább 1-3 év gyakorlat;
 • üzemeltetés, beruházás (önkormányzati) területen szerzett gyakorlat,
 • hasonló területen szerzett szakmai gyakorlat;
 • közbeszerzési gyakorlat;
 • közigazgatási alap/szakvizsga megléte;

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajzot;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát;
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

 

Bérezés: a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetmény alapjáról szóló 28/2018. (XII. 14.) számú rendelete az irányadóak.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű kinevezés, próbaidő 6 hónap.

A munkavégzés helye: Monori Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.).

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.

Elvégzi a Képviselő-testület által jóváhagyott fejlesztési, valamint felújítási, karbantartási feladatok műszaki irányítását, különösen:

-    versenyfelhívás vagy pályázatkiírás a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően, esetlegesen egyedi árajánlat kérése,

-    versenytárgyalás koordinálása, pályázat-bírálat előkészítése a vonatkozó önkormányzati és egyéb rendelkezések szerint (Kbt),

-    szerződéskötés, a munka megrendelése,

-    a beruházások dokumentálása,

-    a munkavégzés személyes ellenőrzése vagy a műszaki ellenőrzés beruházói figyelemmel kísérése,

-    átadás-átvételi eljárások lefolytatása,

-    számla ellenőrzés, igazolás,

-    utó-felülvizsgálati, garanciális eljárások lefolytatása.

Eljár a beruházói érdekkörben felmerülő:

- tervkészítési,

- szakhatósági véleményezési,

- közmű egyeztetési,

- terület felhasználási engedélyezési,

- építési engedélyezési,

- használatbavételi engedélyezési,

- üzembe helyezési engedélyezési ügyekben az Önkormányzat képviseletében a kijelölt hatóságnál.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 04. 15

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 04. 25.

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2019. 05. 01.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban „pályázat műszaki és üzemeltetési ügyintézői munkakör betöltésére; azonosító szám: 01/11-3/2019” megjelöléssel Monori Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címezve (2200 Monor, Kossuth L.u.78-80.) kell benyújtani, vagy személyesen a Monori Polgármesteri Hivatal – Titkárságon (munkaidőben) lehet leadni.

 

Bővebb felvilágosítás a 06-29-612-313-as telefonszámon kérhető.