Pályázati Felhívás - Monori Gondozási Központ

Monor Város Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

a Monori Gondozási Központban

intézményvezető (magasabb vezetői megbízással)

beosztás betöltésére

 

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet;
 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete szerint az intézményvezetőre vonatkozó szakképzettségek és szakképesítések valamelyike;
 • a 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet alapján a vezetőképzés igazolása, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. § (6) bekezdése alapján a vezetőképzést teljesíti;
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

 

Előnyök:

 • intézmény alaptevékenységébe tartozó területen szerzett – legalább 5 év – vezetői gyakorlat.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • szakmai önéletrajzot;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozatot arról, hogy a képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést;
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja.

Bérezés: az illetményre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idő, próbaidő 4 hónap

Vezetői megbízás időtartama: 5 év (2021.07.16-2026.07.15.)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2200 Monor, Dózsa György. u. 1.

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okirat szerinti szakszerű és törvényes működtetése, vezetése, zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. Az intézmény alaptevékenysége: idősek, demens betegek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 9.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. július 16.

 

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatokat előkészítő bizottság véleményezi, javaslata alapján Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Erőforrások Bizottsága véleményezi a pályázatokat. A pályázatokat Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban, „intézményvezető (magasabb vezető), azonosító szám: 01/121-1/2021” megjelöléssel Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének címezve, Monor Város polgármesteréhez (2200 Monor, Kossuth L.u.78-80.) kell benyújtani.

 

Bővebb felvilágosítás a 06-29-612-305 telefonszámon kérhető.