Pályázati felhívás - Könyvtáros

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 88.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálati feladatok ellátása, a könyvtári állomány gondozása. Részvétel a könyvtár programjainak szervezésében. A könyvtári munkához kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, könyvtáros, informatikus könyvtáros,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • könyvtári területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes szakmai önéletrajz; az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szántóné Horváth Éva, Uherkovich László nyújt, a 06-29-412-246 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2018. , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.monor.hu - 2018. december 12.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

4 hónap próbaidő.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.monorkonyvtar.hu honlapon szerezhet.