Pályázati felhívás! - Iskolaorvosi munkakör betöltésére

Monor Város Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

iskolaorvos

munkakör betöltésére

 

Pályázati feltételek:

 

  • háziorvosi, belgyógyász vagy csecsemő-gyermekgyógyász orvosi végzettség;
  • büntetlen előélet;
  • 18. életév betöltése;
  • magyar állampolgárság.

 

Előnyök:

 

  • iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga

 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 

szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; érvényes MOK kártya másolata; érvényes működési nyilvántartás igazolása; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

 

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.

 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:       határozatlan idő

Foglalkoztatás jellege:                                 teljes munkaidő

Próbaidő:                                                     4 hónap

Munkavégzés helye:         Szterényi József Szakközépiskola (Monor, Ipar u. 2.)

                                        József Attila Gimnázium (Monor, Ady E. u. 12-14.)

 

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM rendelet 2. számú mellékletében foglalt feladatok.

 

A pályázat benyújtásának határideje:                        2016.10.18.

A pályázat elbírálásának határideje:                          2016.10.31

A munkakör betölthetőségének időpontja:         2016.11.01.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban, „iskolaorvos; azonosító szám: 32-271-2/2016” megjelöléssel Monor város polgármesteréhez (2200 Monor, Kossuth L.u.78-80.) kell benyújtani.

 

Bővebb felvilágosítás a 29/999-230 telefonszámon kérhető.