Pályázati felhívás iskolaorvosi munkakör betöltésére

Monor Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
iskolaorvos
munkakör betöltésére

 

Pályázati feltételek:

 • háziorvosi, belgyógyász vagy csecsemő-gyermekgyógyász orvosi végzettség;
 • büntetlen előélet;
 • 18. életév betöltése;
 • magyar állampolgárság.

 

Előnyök:

 • iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • szakmai önéletrajzot;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
 • érvényes MOK kártya másolatát;
 • érvényes működési nyilvántartás igazolása;
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

 

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.

 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:       határozatlan idő

Foglalkoztatás jellege:                                teljes munkaidő

Próbaidő:                                                     4 hónap

Munkavégzés helye:         Szterényi József Szakközépiskola (Monor, Ipar u. 2.)

                                        József Attila Gimnázium (Monor, Ady E. u. 12-14.)

 

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM rendelet 2. számú mellékletében foglalt feladatok.

 

A pályázat benyújtásának határideje:                        2016.08.01.

A pályázat elbírálásának határideje:                           2016.08.12.

A munkakör betölthetőségének időpontja:          2016.09.01.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban, „iskolaorvos; azonosító szám: 32-271/2016” megjelöléssel Monor város polgármesteréhez (2200 Monor, Kossuth L.u.78-80.) kell benyújtani.

 

Bővebb felvilágosítás a 29/999-230 telefonszámon kérhető.