Pályázati felhívás intézményvezetői munkakör betöltésére

Monor Város Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Monori Gondozási Központban intézményvezető
(magasabb vezetői megbízással)
beosztás betöltésére

 

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet;
 • magyar állampolgárság;
 •  cselekvőképesség;
 • főiskola, a 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 8.1 alpontja szerinti felsőfokú szakirányú képzettség;
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

 

Előnyök:

 • intézmény alaptevékenységébe tartozó területen szerzett – legalább 5 év – vezetői gyakorlat.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • szakmai önéletrajzot;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 2 példányban;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében, elbírálásában részt vevők megismerhetik;
 • nyilatkozatot arról, hogy a képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést;
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja.

 

Bérezés: az illetményre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:         határozatlan idő, próbaidő 4 hónap

Vezetői megbízás időtartama:                      5 év (2016.07.16-2021.07.15.)

Foglalkoztatás jellege:                                 teljes munkaidő

Munkavégzés helye:                                     2200 Monor, Dózsa György. u. 1.

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okirat szerinti szakszerű és törvényes működtetése, vezetése, zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. Az intézmény alaptevékenysége: idősek, demens betegek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás.

A pályázat benyújtásának határideje:                  2016. június 22.

A pályázat elbírálásának határideje:                     2016. július 14.

A munkakör betölthetőségének időpontja:      2016. július 16.

 

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatokat előkészítő bizottság véleményezi, amely a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja. Az előkészítő bizottság javaslata alapján Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Erőforrások Bizottsága véleményezi a pályázatokat. Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a pályázatokat a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülésen.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban, „intézményvezető (magasabb vezető), azonosító szám: 32-269/2016” megjelöléssel Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének címezve, Monor Város polgármesteréhez (2200 Monor, Kossuth L.u.78-80.) kell benyújtani.

 

Bővebb felvilágosítás a 06-29-612-305 telefonszámon kérhető.