Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén

Monori belterületi utak felújítása

Monor Város Önkormányzata 129.988.189 Ft támogatást nyert a PM_ONKORMUT_2018/68 számú pályázatán. Ehhez 6.841.484 Ft önerőt biztosít. Így a projekt költségvetése összesen 136.829.673 Ft.

A pályázat célja Monor város belterületi útjainak felújítása, fejlesztése. Négy olyan utca és csomópontjai, csatlakozásai kerültek kiválasztásra, aminek fejlesztésére nagy igény van városunkban. Az igény lakossági szempontból, a VOLÁN buszok útvonalának biztosítása szempontjából, átmenő és helyi forgalom biztosítása szempontjából, közintézmények elérhetőségének biztosítása szempontjából is indokolt.

Az első utca a Nemzetőr utca (Hrsz.: 6551) Kossuth Lajos utca és Liliom utca közötti szakasza (292 m hosszú). Meglévő szélessége (4 m) a jelenlegi forgalmi terheltségnek nem felel meg. Az utcában nagy az átmenő és célforgalom is, mert itt található a Nemzetőr Általános Iskola és a Monori Járási Hivatal Földhivatali Osztálya. A jelenlegi burkolatát a 2000-es évek elején kapta meg, ekkor a már meglévő aszfalt burkolatra egy új kopóréteg került terítésre. Karbantartásként azóta csak kátyúzási feladatok lettek rajta elvégezve. A projekt részeként az utca 1 m-es szélesítése, süllyesztett szegéllyel történő megtámasztása és új kopóréteg készítése (helyenként a meglévő marásával) valósul meg. Az utcában kétoldali csapadékvíz elvezető árok található a Kinizsi utcai csomópontig, ezen árkok felújítása szintén a pályázat részeként valósul meg.

A második utca Kistemplom utca (Hrsz.: 4210; 4209; 4182; 3829; 3862; 3887), mely 445 m hosszú, jellemző szélessége 6 m, az Avar utca és Mező utca között 7,2 m szélesség is tapasztalható. Az utca az 1980-as évek elején épült. Pályázat célja hogy egy új 5 cm vastag kopó réteg kiépítésével, a rossz állapotban lévő burkolat helyett egy jó minőségű utca tudja kiszolgálni az itt lakokat és az utcát használókat. Ahol szükséges, ott az alapcsere is megtörténik. A pályázat során a szikkasztó árok jó karban tétele és a meglévő padka igazítását, nyesését is elvégezzük, hogy a burkolatra hulló csapadék a szikkasztó árkokba tudjon folyni és ne torlódjon fel az burkolat szélén, amivel esetleges károkat okozhat a burkolatban.

A harmadik utca a Hegedűs Gyula utca, mely projekt szinten tartalmazza a csatlakozó Páskom utca néhány méterét is, illetve a két utca csomópontját (Hrsz.: 4163; 3919). Az összhosszuk 193 m. Az utca a 2000-es évek elején épült. A pályázatban az utca szélesítése, süllyesztett szegéllyel történő megtámasztása és új kopó réteggel történő ellátása a cél. Ahol szükséges, ott az alapcsere is megtörténik. A zöldterületben kétoldali szikkasztó árkok vannak, a pályázat során ezeknek a jó karban tétele is megvalósul.

A negyedik utca a Bocskai utca (Hrsz.: 6784), melynek egy 183 m-es szakasza újul meg, a Kossuth Lajos utcától a városi Piactér épületének végéig. Az utca jelenlegi burkolata az 1990-es évek közepén készült. A projekt során az útszakasz teljes felületén, 5 cm-en mélységig a régi aszfalt felmarásra kerül, a megsüllyedt részek feltárását követően megerősítésre kerül az alapszerkezet, a közmű fedlapok újbóli beszintezését követően új 5 cm vastag fokozott igénybevételre alkalmas aszfalt kopóréteg kerül telítésre. Ez teljes egészében a meglévő marásával történik meg. Tehát ahol szükséges és indokolt, ott az alapcsere, illetve alépítmény erősítése is megtörténik.

A projekt befejezésének tervezett ideje: 2019. augusztus 31.