Pályázati felhívás: Monor és környéke alkotói antológiájában való megjelenésre

Monor Város Önkormányzata és a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár pályázatot ír ki a monori kötődésű, helyi, illetve a monorkörnyéki településeken élő alkotók számára szépirodalmi művek kategóriában.

Korhatár: betöltött 16. életév.

A beérkezett pályaműveket az irodalomban jártas szakemberek bírálják el. A zsűri tagjai: Artzt Tímea, Bolcsó Gusztáv, Horváth Mária, Pavlyás István, Jókai Anna és Réti László.

Legfeljebb két verssel lehet pályázni, illetve egy novellával, egy mesével és egy riporttal.

Bármilyen témájú, irodalmi igénnyel megírt szövegeket elfogadunk, amelyek témájukban, cselekményükben, helyszínükben, szereplőikben köthetők Monorhoz, vagy bármilyen módon utalnak városunkra.

A pályázat beküldési határideje október 31.

A pályázatra küldött legjobb alkotásokat a könyvtár honlapján és egy külön gyűjteményes kötetben is megjelentetjük.

A tervezett kötet műfaja: antológia.

A kötet terjedelme: legfeljebb 150 oldal.

Mérete: álló B5 formátum, keménykötésben.

A kötet külső borítóját Balogh Gyula festőművész képe illusztrálja.

A kötet tervezett példányszáma: 1.000 darab.

A pályaműveket elektronikus formában kérjük beküldeni. Az alkotó küldjenek magukról egy portréképet, és egy maximum 10 soros bemutatkozást, amelyben megjelölik Monorhoz való kötődésüket is.

A pályázókat kérjük, hogy a beküldött e-mailben tüntessék fel a pályamű címét, a szerző nevét, elérhetőségeit és lakcímét. A műveket Word formátumban kérjük. Az írásmű címe előtt szerepeljen a szerző neve. A fájl neve egyezzen meg a mű címével.

Egy-egy szöveg terjedelme nem haladhatja meg a 15.000 karaktert.

Díjazás: a zsűri mindösszesen 200.000 Ft pénzdíj és 50.000 Ft értékű könyvcsomag, vagy könyvutalvány odaítéléséről dönt. A kötetben szereplő alkotók 1-1 tiszteletpéldányt kapnak a kiadványból, további 5-5 példányt pedig a bolti ár feléért vásárolhatnak meg.

A kötet közepén az irodalmi szöveget képi anyaggal színesítenénk, amelyet Kiss Adél munkáiból állítunk majd össze.

A pályázók írásaik beküldésével hozzájárulnak, hogy műveik a pályázati kiírásban megnevezett kiadványban megjelenhessenek. Az érintett írások szerzői jogairól való lemondás nem feltétele a pályázaton való indulásnak. A kötet megjelenési dátuma: 2017. január 22., a magyar kultúra napja.

A kiírók fenntartják maguknak a jogot, hogy díjazottakat csak megfelelő mennyiségű és minőségű pályamű beérkezése esetén hirdetnek, illetve az antológia kiadásának feltétele is a megfelelő mennyiségű és minőségű pályamű beérkezése. A pályázaton a kiírók munkatársai és közvetlen hozzátartozói nem vehetnek részt.

A pályázatról részletesen a város és könyvtár weboldalán (www.monor.hu www.monorkonyvtar.hu) tájékozódhatnak!

 

Monor, 2016. július 20.