Meghívó Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának ülésére

  • A Társulás településeinek polgármesterei és jegyzői részére, valamint
  • az egyéb meghívottak részére

 

S Z É K H E L Y Ü K Ö N

 

Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram!

A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 94. § (2) és a 95. § (3), (5) bekezdései, valamint a Társulási Megállapodás (TM.) 5.1.2. pontja szerint ezúton tisztelettel

 

MEGHÍVOM

 

a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának ülésére, melynek időpontja:

 

2022. március 11. (péntek) 9:30 óra

 

Helyszín: Monori Polgármesteri Hivatal (Városháza) emeleti ülésterem

(2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.)

 

TERVEZETT NAPIREND:

 

  1. Javaslat a Társulás 2022. évi költségvetési határozatának megalkotására (Előkészítő: Forgách Tamás pénzügyi irodavezető, Monori Polgármesteri Hivatal. Véleményezi: Pénzügyi Bizottság. Előadó: Darázsi Kálmán elnök.)

 

Tájékoztatom arról, hogy a Tanács ülésén a polgármesterek szavazati joggal, a jegyzők, és az egyéb meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt. A polgármesterek képviselete a TM. 4.4.1. pont szerint alakul. Megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Monor, 2022. március 7.

 

Tisztelettel:

 

Darázsi Kálmán sk.

elnök