MEGHÍVÓ

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. JÚNIUS 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN 14:00 ÓRAI KEZDETTEL

soros, nyilvános ülést tart, melyre ezúton

tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza, emeleti tanácskozóterem

 

AZ ÜLÉS NAPIRENDJE

 

Nyílt ülés keretében:

 1. Interpellációk

 1. Monor településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv) 3.2. módosítása tárgyalásos eljárásban

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Gubán Sándor főépítész

 1. Helyi védett építészi értékek áttekintése

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Gubán Sándor főépítész

 1. Beszámoló Monor Város Önkormányzatának 2019. évi éves gazdálkodásáról /A mellékletek terjedelmi okokból a https://felho.monor.hu/ tárhelyen érhetők el, illetve megtekinthetők a Városháza (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) I. emelet 131. irodájában./

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Forgách Tamás irodavezető

 1. Az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéseinek éves ellenőrzési jelentése, az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített összefoglaló jelentés /Az anyag egy része terjedelmi okokból a https://felho.monor.hu/ tárhelyen érhető el, illetve megtekinthető a Városháza (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) I. emelet 131. irodájában./

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

 1. Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységének beszámolója a 2019. évben végzett tevékenységéről

Előadó: Béres Károly tű. őrnagy tűzoltóparancsnok

Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Témafelelős: Béres Károly tű. őrnagy tűzoltóparancsnok

 1. 2019. évi beszámoló a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület munkájáról

Előadó: Nagy Zoltán elnök

Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Témafelelős: Nagy Zoltán elnök

 1. Oláh István Alapítvány kuratóriumának 2019. évi beszámolója

Előadó: a kuratóriumi elnök

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: előadó, Benkőné Henke Zsuzsánna Magdolna ügyintéző

 1. Az óvodavezetők vezetői pótlékának meghatározása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

 1. Az óvodák létszámbővítés iránti kérelme

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

 1. A Monori Kossuth Lajos Óvoda kérelme

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

 1. Trincsiné Márton Zsuzsanna vezetői megbízásának visszavonása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

 1. MSE többlet támogatási kérelme

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

 1. Beszámoló a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásáról

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Hanzelik Andrea ügyvezető

 1. Beszámoló a KÖVÁL Nonprofit Zrt. 2019. évi gazdálkodásáról

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Takár Gábor Jenő vezérigazgató

 1. Beszámoló a gyermekétkeztetés 2019. évi megvalósításáról

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Vadas Ferencé ágazatvezető

 1. KÖVÁL Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti tervének 1. számú módosítása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Takár Gábor Jenő vezérigazgató

 1. Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásáról

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

 1. Beszámoló a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásáról

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

 1. Beszámoló a közterület-felügyelők 2019. évi munkájáról

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető

 1. Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott 2019. évi döntésekről

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Témafelelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző

 1. Beszámoló a Monori Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Urbán Hajnalka jegyző

Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Témafelelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző

 1. Monor Okos Város” projekttel kapcsolatos döntések

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető

 1. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Bokros Károlyné ügyintéző

 1. Ingatlanügyek

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Bokros Károlyné ügyintéző

 1. Bognár Pál kérelme

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Bokros Károlyné ügyintéző

 1. Szolgalmi jog alapítása a 4181/3 hrsz.-ú ingatlan terhére

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Bokros Károlyné ügyintéző

 1. Forrás Áruház és az Önkormányzat közötti telekhatár rendezés

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Bokros Károlyné ügyintéző

 1. Kossuth 88/a Társasház célbefizetés fedezetének meghatározása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Bokros Károlyné ügyintéző

 1. A 13322/4 hrsz.-ú út ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Bokros Károlyné ügyintéző

 1. A 21/2020. (IV. 17.) polgármesteri határozattal felfüggesztett 103/2020. (II. 13.) KT határozat végrehajtásának kérdése

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Bokros Károlyné ügyintéző

 1. A Duna-Tisza közi Nagytérségi Konzorcium gesztor önkormányzatának vagyonrendezési javaslata

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Témafelelős: Kása Zoltán ügyintéző

 1. B.&K. Kft. ivókút felajánlása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Témafelelős: Kása Zoltán ügyintéző

 1. Tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírása a monori középfokú intézményekben tanulók részére

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

 1. Bárka Családi Napközi és Játszóház támogatási kérelme

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

 1. Baptista Tevékeny Szeretet Misszió ellátási szerződés megkötésére vonatkozó kérelme

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

 1. Javaslat a Képviselő-testület 2020. II. félévi munkatervének jóváhagyására

Előadók: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: valamennyi bizottság

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

 1. Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

 

Zárt ülés keretében:

 1. Oláh József települési létfenntartási támogatás kérelme

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző, Bajkai Ágnes ügyintéző

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalására tanácskozási joggal meghívottak:

 

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Egyes napirendi pontok tárgyalására tanácskozási joggal meghívottak:

Kerepeszki Ildikó irodavezető
Forgách Tamás irodavezető
Orosházi Tamás ügyintéző
Gubán Sándor főépítész
Hanzelik Andrea ügyvezető
Rajki László ügyvezető
Gulyás Csaba könyvvizsgáló
Takár Gábor Jenő vezérigazgató
Vadas Ferencné ágazatvezető
Varró Erika gazdasági vezető
Somogyi Melinda könyvvizsgáló
Béres Károly tű. őrnagy tűzoltóparancsnok
Gere Imre tű. ezredes kirendeltségvezető
Nagy Zoltán elnök
Balatoniné Sárosi Márta alapítványi képviselő
Bánné Keller Márta óvodavezető
Seres Istvánné óvodavezető
Técsiné Vas Ildikó óvodavezető
Trincsiné Márton Zsuzsanna óvodavezető
Zsember Ágnes óvodavezető
Zátrok Tamás elnök

További meghívottak:

Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő
Tóthné Szabó Éva hivatalvezető