Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Monor Város Külterületi útjainak felújítása

Monor Város Önkormányzata 78.022.589 Ft támogatást nyert a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú pályázatán. Ehhez 28.220.561 Ft önerőt biztosít. Így a projekt költségvetése összesen 106.243.150 Ft.

A pályázat célja Monor város külterületi útjaiból 2 aszfaltos út, és 3 földes/stabilizált út felújítása. A beruházás során alapvetően kétféle típusú útfelújítás valósul meg. Az egyik csoportba tartozik a jelenleg szilárd, aszfalt burkolattal rendelkező két út felújítása, a másik csoportba tartozik a jelenleg földes és/vagy mechanikai stabilizációval rendelkező három út felújítása. Aszfaltos utak a Majori út (hrsz.:0102), mely felújítandó szakaszának hossza 685 m, szélessége jellemzően 5 m és a Dr. Csanádi György utca (hrsz.:090), mely felújítandó szakaszának hossza 254,42 m, szélessége jellemzően 6 m.

Mechanikai stabilizáció a Csokonai utca külterületi szakaszán (hrsz.: 08/1) 650 m hosszban 4 m szélességben, a Bereki dűlőn (hrsz.: 049) 775 m hosszban 4 m szélességben és a Locsodi utcában (hrsz.: 05/4) 475 m hosszban 4 m szélességben történik. A három út egymáshoz U alakban kapcsolódik, ezek felújítása logikailag összekapcsolódik.

A projekt befejezésének tervezett ideje: 2019. augusztus 31.

Módosítás:

A projekt befejezésének módosított ideje: 2019. december 31.