Helytörténeti Kör - Közművelődési Egyesület

Bemutatkozás

Helytörténeti Kör – Közművelődési Egyesület
Székhelye: Monor Kazinczy u. 4/A
Elnöke: dr. Dobos György

Az 1970-es évek második felében szakkörként induló csoport 1987-től mint egyesület működik.

A kör tevékenységéről
A szülőföld szeretete, a városunk iránt érzett tisztelet s az ismeretterjesztés belső kényszere arra készteti e kollektívát, hogy városi kiállításokkal, helytörténeti könyvekkel és ismeretterjesztő újságcikkekkel gazdagítsa Monor város szellemi életét.

Az utóbbi húsz év eredményeit ismertetjük röviden.

Időszakos kiállításaink:

 • Kisiparosok, kiskereskedők 1992
 • Monori helytörténet 1993
 • A tűzoltók történetéből 1995
 • Kékfestők 1998
 • Fotókiállítás Monor város jelenéből 2005
 • Óvodatörténet 2009
 • Művelődéstörténet (Népiskolák, polgári iskola, kulturális élet) 2010
 • Százéves az ipartestület – ipari üzemek, tanoncoktatás 2010


Helytörténeti kiadványaink:

 • Monori krónika 1998
 • Monori arcok, sorsok, történetek 2001
 • Monori életképek 2004
 • Monori fények és árnyak 2006
 • A 100 éves Újtelepről 2007
 • Fekete János: A szószék távlata (Válogatott versek) 2008

Helytörténeti cikksorozat a Monori Strázsa című havilapban:
A monoriak viselt dolgai. 2008. januártól 2011. márciusig 34 rész.

 

Csoportkép 2009-ben
Az egyesület eddig hat kiadványt jelentetett meg 1316 oldalon
  Dr. Habsburg Ottó átveszi Fekete Jánostól a Monori krónikát 2004-ben

INTRODUCING


Local History Society for Public Culture
Registered office: Monor Kazinczy St. 4/A
Chairperson: dr. Dobos György

Started as an interest group in the late 1970s, the Society became an association in 1987.

Activities
Out of love for our homeland, respect for our hometown, and a desire to disseminate knowledge, the members of the association organize art exhibitions and publish books and news articles on local history, thereby enriching the cultural life of Monor.

Achievements of the past 20 years:

Exhibitions:

 • Artisans and Small Traders, 1992
 • History of Monor, 1993
 • Pictures from the History of the Fire Brigade, 1995
 • Indigo Dyeing, 1998
 • Monor Today: a Photo Exhibition, 2005
 • Kindergarten History, 2009
 • Cultural History (People’s Elementary Schools, State High School, Cultural Life), 2010
 • The 100 Years of the Artisans’ Society: Industrial Plants, Instruction of Apprentices, 2010


Publications:

 • The Monor Chronicle 1998
 • Faces, Stories, Destinies from Monor 2001
 • Life in Monor 2004
 • Monor Lights and Shades 2006
 • The 100 Years of the Újtelep 2007
 • János Fekete: Pulpit Perspective (Selected Poems) 2008


A series of articles on local history published in the monthly Monori Strázsa:
Life and Business in Monor, 34 articles published January 2008 to March 2011

Photographs:
1. Group photo from 2009
2. The association has made 6 publications on a total of 1316 pages
3. Dr. Otto Habsburg receives a Monor Chronicle from Rev. János Fekete, 2004