1997

Károssy Gézáné sz. Petykó Rózsa magyar-történelem és német szakos tanárnő

„1936-ban szerzett tanítói diplomát a pápai tanítóképzőben, majd  Szegeden végzett mint szaktanár. 1940-ben került Monorra, az egykori Ady úti iskolába, ahol nyolc évig tanított. Ezen időszak alatt férje volt az iskola igazgatója. Innen a Nemzetőr utcai Általános Iskolába került, ahol nyugdíjazásáig megszakítás nélkül tanított. Rendkívül szerény, nagy tudású pedagógusként, igen komoly felkészültséggel nem csupán oktatta, hanem nevelte is több évtizeden keresztül a reá bízott gyerekeket. 1996-ban, 60 éves munkásságának elismeréseként Vasdiplomát kapott.” (A kitüntetés indoklása)

Magócsi Károly (sz.: Monor, 1925. július 16.) ny. igazgató-tanár

Az elemi és polgári iskolát Monoron végezte, majd 1944-ben a budai Tanítóképző Intézetben szerzett tanítói oklevelet. A szegedi Tanárképző Főiskolán matematika-kémia szakon 1958-ban szerzett tanári diplomát.

1944-45-ben kezdett tanítani Somogynagybajomban, de közben, 1944 őszén megszervezte Monorierdőn a tanítást. 1945. szeptemberétől decemberig Gyömrőn tanított, majd Monoron, az újtelepi iskolában volt igazgató. 1946-tól az Ady úti Általános Iskolában tanított 1950-ig. 1950-től 1953-ig Érd-Ófaluban általános iskolai igazgató, majd néhány hónapig a budai járási művelődési osztály vezetője, és egy évig a Zalka Máté Híradótiszti Iskolán matematika előadó volt. 1954-57 között a tápiószecsői Általános Iskola, majd 1957-70 között a monori Ady úti 1. sz. Általános Iskola igazgatója. 1970-80 között a Monori Járási Hivatal művelődési osztályvezetője, végül 1980-85 között a monorierdői Általános Iskola igazgatója volt, majd nyugdíjba vonult.

Kiváló Pedagógus, Szolgálati Érdemérem, Április Negyedike Érdemrend, a Monori Járás Fejlesztéséért, a Gyermekekért Érdemérem, a József Attila Emlékplakett, a Nagy István Képzőművészeti csoport plakettje és az Úttörőmunkáért kitüntetésekkel ismerték el tanári és társadalmi tevékenységét. A tanári diploma megszerzésének 50. évfordulójára 1994-ben Aranydiplomát, a 60. évfordulóra 2004-ben Gyémántdiplomát kapott.

Magócsi Károly az 1940-es évektől aktív résztvevője volt a műkedvelő színjátszásnak a református Ifjúsági Egyesületben, később a monori Művelődési Ház Színjátszó Körének tagja, 1948-ig az Ébredj Dalkör karnagya volt. 1945-től a Pedagógus Szakszervezet tagja, 1975-től 1988-ig a Monori Járási Vöröskereszt elnöke volt. 1972-60 között a Közalkalmazottak Szakszervezetének járási elnöke és az Úttörőszövetség járási vezetőségének tagja volt.   

A kitüntetése indoklása: „Az elemi és polgári iskolát Monoron végezte. 41 évig dolgozott a pedagógusi pályán, ebből a leghosszabb időt szülővárosában, Monoron töltötte. A kezdeti kántortanítói munka után, Monorierdőn szervezte meg 1945-ben a tanítást, majd hosszabb időn keresztül Monor legnagyobb iskolájában dolgozott igazgatóként. Tapasztalatai, jó szervezőkészsége alapján 10 évig a Monor Járási Hivatal Művelődésügyi Osztályát vezette. A pedagógusi pálya zárásaként újra Monorierdőre került iskolaigazgatónak, innen ment nyugdíjba. Életútja sokszínű, változatos, de bármilyen feladatot is látott el, mindegyikre jellemző volt a tudatos pedagógiai munka, a gyerekek, kollégák, szülők, az emberek iránti tisztelet, szeretet.”

Pleszkán Frigyes (sz.: Bácsalmás, 1928. augusztus 20.) ny. középiskolai tanár.

A középiskolát négy évig Bácsalmáson végezte, majd 1946-ban Szegeden a Királyi Katolikus Líceumban fejezte be. Az Állami Pedagógiai Főiskolán magyar-orosz szakon, majd az ELTE-n orosz-angol szakon szerzett tanári diplomát. 1951-52-ben a soproni egyetemen egyetemi lektor, majd vezető lektor volt. Ezután 1961-ig a csornai Hunyadi János Gimnáziumban tanított.

A kitüntetése indoklása: „1961. augusztus 1-jétől kezdett tanítani angol-orosz nyelvet a Monori József Attila Gimnáziumban. Az akkori országos hírű monori gimnáziumban rövid idő alatt jelentős eredményeket ért el az orosz és angol nyelv oktatásában. Mindig nagyra értékelte a tehetséges diákokat. Szakmai, módszertani tudását, magas követelményszinttel párosította. Sokirányú érdeklődését és tanulmányait jól kamatoztatta a zenei és képzőművészeti pedagógiai munkájában. 25 éven át a gimnázium idegennyelvi munkaközösségének vezetőjeként tevékenykedett. Lelkiismeretes és következetes munkájának eredménye, hogy az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken tanulói eredményesen szerepeltek. Az angol-nyelvi fakultatív oktatás bevezetése után egyre többen tették le tanítványai közül a középfokú nyelvvizsgát, aminek az lett az eredménye, hogy a monori diákok közül mind többen nyertek felvételt és tanultak tovább az ország számos egyetemén, főiskoláján. Monoron és környékén talán nincs is olyan iskola, ahol nem az ő volt tanítványa az angol tanár. Tanári pályafutása során számos cikke jelent meg országos szaklapokban. Nyugdíjba vonulása után is töretlen frissességgel tanított a monori gimnáziumban 1999-ig.”