Étkezési nyilatkozatok papír alapon történő benyújtása

Amennyiben papír alapon kívánja gyermeke érkezési igényét benyújtani, úgy kérjük válassza ki a gyermeke korosztályának megfelelő nyomtatványt. A kitöltött nyomtatványt szíveskedjen személyesen ügyfélfogadási időben, vagy postai úton eljuttatni legkésőbb július 15-ig illetékes egységünknek (Iskolák esetében: Monori Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi Iroda, 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80., Óvoda esetében: A gyermek óvodájában.). Ha kedvezményes étkezést igényel, úgy ne felejtse el  kérelme mellé csatolni a kedvezmény igénybevételére jogosító dokumentumot (pl. tartós betegségre vonatkozó érvényes szakorvosi igazolás).
Az étkezési igényt abban az eseten áll módunkban elfogadni, ha előző tanévre vonatkozóan nem áll fenn térítési díj tartozása (a korábbi számlák rendezettségére vonatkozó információkat megtalálják az eKRÉTA rendszerében).