Magyar Szórvány Napja

2018. november 17. 16:00

Helyszín: Művelődési Ház (Monor, Bocskai utca 1.)

A tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel, Monor város két református gyülekezete, a szintén monori Bethlen Gábor Erdélyi Körrel közösen, 2018. november 17-én, szombaton, 16 órától ismét nagyszabású műsort rendez a "Magyar Szórvány Napja" alkalmából, melyre tisztelettel és szeretettel hívják Önt, és kedves családját!

A Magyar Országgyűlés 2015-ben fogadott el határozatot a „Magyar Szórvány Napja” hazai megrendezésének ügyében, melynek napjául november 15-ét, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születésének, és halálának napját választották.

Az esemény két részből áll: Az első részben hallhatjuk a beszédeket, előadásokat, amelyek közös témája a szórványmagyarság jelenlegi helyzete, és megmaradásának kérdése. A második rész egy "fórumbeszélgetés", ahol határon túli vendégeinkkel közösen keressük a gyakorlati segítségnyújtási lehetőségeket a szórványmagyarság érdekében.


Az esemény fővédnöke:
Szabó Ferenc, református lelkész-esperes, a Dunamelléki Református Egyházkerület főjegyzője.

Meghívott vendégek:
dr. Somogyi Alfréd, református lelkipásztor, teológiai tanár
a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara dékánhelyettese, a Történeti Tudományok Tanszékének vezetője, a Pozsonyi Református Egyházmegye esperese

Dr. Szekeres Sándor, az Erdélyi Körök Országos Szövetségének (EKOSZ) elnöke

Barabás Csaba, rugonfalvi református lelkipásztor, a Monor-Kistemplomi Református Egyházközség erdélyi testvérgyülekezetének vezetője

Tóth István, nyugalmazott főkonzul, a beregszászi konzulátus volt vezetője

Pánczél Károly, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke

Fellép: A Monori Strázsák néptáncegyüttes