Hősök napja

2018. május 27. 09:30

Helyszín: Monor templomai és a főtér emlékművei

A tavalyi sikeres program után a két legnagyobb lélekszámú monori gyülekezet idén ismét úgy döntött, hogy közösen emlékezik meg Hazánk és városunk hősi halottairól.

A Hősök Napja, más nevén a Magyar Hősök Emlékünnepe igyekszik éltó emléket állítani mindazoknak, akik akár napjainkban, akár a véres XX. században, vagy korábban, életüket adták Magyarországért, az ország népéért, lakosságáért. Emlékezzünk idén is együtt hőseinkre Monor templomaiban, illetve a főtér emlékműveinél!

Részletes programterv:

- 9:30 - a megemlékező Szentmise kezdete a Római Katolikus Templomban – Igét hirdet Horváth Kornél hadnagy, római katolikus tábori lelkész

- 10:00 - megemlékező Istentisztelet kezdete a Református Nagytemplomban

- 10:30 - a megemlékező gyülekezetek közösen vonulnak a Kálvin térre az I. Világháborús emlékműhöz

- 10:40 - Közös főhajtás az I. Világháborús emlékműnél

- Vers: vitéz Rózsás József: "Honvédroham" - előadja: vitéz Hajdú Márton
- Igei szolgálat: Nt. Schaller Tamás, református lelkipásztor
- Koszorúzás az I. Világháború hősi halottjainak tiszteletére

- 11:10 - A megemlékezők közös átvonulása a Szent István térre, a II. Világháborús emlékműhöz

- Vers: vitéz Rózsás József: „A hadiárva Janikáról”- előadja György-Kampfl Dóra
- A Magyar Honvédség tisztjének ünnepi beszéde – Mátyás Botond Hunor, hadnagy
- Koszorúzás a II. Világháború hősi halottjainak tiszteletére
- Közös imádság, áldás: Horváth Kornél hadnagy, római katolikus tábori lelkész

- Himnusz

Narrátor: vitéz Szőnyi Attila, szervező, református presbiter

A rendezvényen közreműködik: a Vitézi Rend.

Az eseményen korhű egyenruha másolatokban a Vitézi Rend Nógrád megyei Törzskapitányság, illetve a balassagyarmati "Tizenhatos Honvéd Hagyományőrző Csoport" tagjai adják a díszőrséget, akik a koszorúk elhelyezésében is segítséget nyújtanak.

Rendező Egyházközségek:
- Monori Római Katolikus Egyházközség
- Monor-Nagytemplomi Református Egyházközség