Dr. Vitálisné dr. Zilahy Lídia

Dr. Vitálisné dr. Zilahy Lídia geológus, helytörténet-kutató (Monor, 1928. május 28. – Budapest, 2000. május 7.)

"Tősgyökeres monori családból származik. Mint geológus szerzett diplomát, majd ebből a tudományágból doktorált is. Először a Magyar Állami Földtani Intézetben dolgozott, utána a Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalatnál a vízkutatások irányításával foglalkozott. Ő tárta fel Monor város vízszerzési lehetőségeit is. Tudományos elfoglaltsága mellett több évtizeden át élénken figyelte és kutatta településünk fejlődését, néprajzát. Munkája nyomán számtalan tanulmány, tudományos elemzés jelent meg Monorról. Településünk fennállásának 600 éves évfordulója alkalmából oroszlánrészt vállalt a Monori Helytörténeti Egyesületnél megjelenő könyv elkészítésében. Munkáját Monor Város Képviselőtestülete igen nagyra értékelte, ezt megköszönve Monor Díszpolgára címet, és Díszoklevelet adományozott részére.” (A kitüntetés indoklása)

Elemi és polgári iskolai tanulmányait Monoron végezte. 1942-46-ig Kecskeméten, a Kereskedelmi Középiskolában tanult és érettségizett. 1947-ben a Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziumában kiegészítő gimnáziumi érettségit tett. 1947-ben Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetem természetrajz-vegytan szakán folytatta tanulmányait, majd egy év múlva a geológus szakra iratkozott be. 1952-ben geológusi oklevelet szerzett.  A Természettudományi Kar által meghirdetett tudományos pályázaton „Csörög környéki harmadidőszaki növénymaradványok” címmel – Vitális György társszerzővel - egyetemi pályadíjat nyert. 1964. március 27-én az ELTE TTK-n az „Operculina jellegű paleogén Foraminiferáink” tárgyú doktori értekezése megvédésével egyetemi doktori fokozatot szerzett.

1952-től a Magyar Állami Földtani Intézet geológusaként az Őslénytani osztályon, majd 1968. novemberétől az Országos Vízügyi Hivatal Vízkészletgazdálkodási Központjában csoportvezető geológusként dolgozott.  1969. októberétől a Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat főgeológusaként a Pest megye területén folyó vízkutatásokat irányította. 1980. január 1-jétől nyugdíjasként elsősorban monori helytörténeti kutatásokkal foglalkozott. 1993-tól a Zilahy Consulting International Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. kutatási igazgatója volt.

Szakmai tevékenysége elismeréseként a Földtani Kutatás Kiváló Dolgozója kitüntetést kapta. 37 db nyomtatásban megjelent tanulmánya közül 13 őslénytani, 5 vízföldtani, 17 helytörténeti és 2 orvosi témájú. Ezek mellett 8 db helytörténeti és néprajzi pályázaton nyert díjakat. 1998-ig tagja volt a Monori Helytörténet Kör – Közművelődési Egyesületnek, majd a 2000. január 12-én megalakult Monorért Baráti Kör elnökévé választották. 1998. március 15. óta díszpolgár. Rövid, súlyos betegség következtében hunyt el 2000. május 7-én.