2003

Galambos József (sz.: Monor, 1916. október 22.) ny. MÁV dolgozó

Az elemi és polgári iskolát Monoron végezte, majd Budapesten, a Szabó és Mátéffy Villamosipari Rt-nél inasként a műszerész szakmát sajátította el, és 1934-ben vizsgázott. Felszabadulása után is a cégnél dolgozott. Katonai szolgálatot 1939-43-ig teljesített, ebből 15 hónapot az orosz fronton szolgált. 1943-tól a MÁV Távirda Intézőségnél műszerészként dolgozott, közben pénzügyi szakiskolát végzett. 1950-től számviteli és pénzügyi vezető a MÁV Távközlési és Biztosítóberendezési Építési Főnökségen, onnan ment nyugdíjba 1977. január 1-jén. Munkaviszony alatt több alkalommal Kiváló Dolgozó elismerést kapott.

Galambos József 1945-től szakszervezeti tag, a VOGE, a Nemzeti Dalkör, az újtelepi Polgári Olvasókör és a Szociáldemokrata Párt tagja. Nyugdíjazását követően 22 évig a monori Vasutas Nyugdíjasok Klubjának gazdasági felelőse volt. Az 1930-as években tevékeny részt vállalt a Pósa Lajos cserkészcsapat munkájában, illetve műkedvelő színjátszóként számos műkedvelő előadáson szerepelt.

A kitüntetés indoklása:„Születése óta Monoron él. A Szociáldemokrata Párt alapító tagja volt a városban. A Vasutas Nyugdíjas Klub munkájában 22 évig vett részt aktívan, szervezte az összejöveteleket, találkozókat. Segítőkész, szorgalmas, igyekvő ember, aki idős kora ellenére a mai napig segíti a vasutas nyugdíjasokat. Tagja a Vasutas Szakszervezetnek. Hosszú évekig a város közéletében is aktívan részt vett, többek között a választási bizottságok munkáját is segítette. Munkáját a mindenkori városvezetés is ismerte és elismerte. Családi élete példamutató.”


Tóth István (sz.: Monor, 1931. június 9.) ny. gazdálkodó

A kitüntetés indoklása: „Születése óta Monoron él. Nyugdíjazása óta itt is dolgozik gazdálkodóként. Aktívan részt vesz a város közéletében, a Független Kisgazdapárt monori szervezetének elnöke jelenleg is. 1990-ben, 1994-ben és 1998-ban is települési képviselőnek választották meg. Józan meglátásaival, a település átfogó ismeretével, jó ötleteivel támogatta a képviselő-testületet a döntéshozatalokban, ezzel is elősegítve a város fejlődését. Mindig nyitott szemmel járja az utcákat, a földeket, a külső területeket, azonnal jelezte és jelzi, ha hiányosságot vagy hibát fedez fel, de megoldási javaslatot is tesz. A 2002-es önkormányzati választáson már nem indult. Családi élete példamutató, két felnőtt gyermeke is itt telepedett le. A városban kevés olyan embert találni, aki nem ismeri „Pista bácsit”.”


Vállalkozók Monori Szervezete

A kitüntetés indoklása: „Id. Mikla László vezetésével 10 évvel ezelőtt, 1993-ban alakult meg a szervezet. Jelenlegi taglétszámuk 20 fő. Megalakulásuk óta aktív szerepet vállalnak a város közéletében. Éves programjaik kialakításában településünk, a lakóközösség érdekeit, a város szépítését veszik figyelembe. Szoros kapcsolatot alakítottak ki más civil szervezetekkel és a város intézményeivel. Önzetlen támogatást – sokszor anyagit is – nyújtanak a nagyobb közösségeket, nyugdíjasokat, nagycsaládosokat, gyermekeket, diákokat érintő, értékteremtő és hagyományőrző programokhoz, rendezvényekhez. Immár hagyomány a városban az általuk évente megszervezett karácsonyi ünnepség. Komoly segítséget nyújtottak, illetve nyújtanak a városi sportrendezvényekhez, mint a Kihívás Napja, a Városi Sport- és Egészségnap, valamint a városi és megyei Utcai Kosárlabda Bajnokság. Felajánlásukkal támogatták a városi parkok kialakítását, szépítését, azok folyamatos karbantartását. A szervezetnek több pozitív elképzelése, terve van a kilátó környékének rendezettebbé tételével, majális szervezésével, és a város szépítésével kapcsolatban is.”