1998

Megyeri István

(sz.: Ceglédbercel, 1949. június 9.)

középiskolai igazgató-tanár

1967-ben Budapesten, a Vasútgépészeti Technikumban szerzett technikusi oklevelet. 1969-73 között az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatta tanulmányait, és matematika-fizika tanári szakon diplomázott. 1977-ben beiratkozott a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Gyengeáramú Karának levelező tagozatára, ahol üzemmérnöki diplomát szerzett.

Tanári és igazgatói munkája közben folyamatos ön- és továbbképzésekkel fejleszti képességeit, hogy megfeleljen a folyamatosan változó elvárásoknak és követelményeknek. A jelentősebbek ezek között:

ELTE Technika Tanszék - 1 éves intenzív továbbképzés méréstechnikából, 1987.
KFKI Nyári Egyetem, Hódmezővásárhely - Számítógép az oktatásban, 1988.
ELTE Atomfizikai Tanszék, Őszi Egyetem, Sopron - 1991, Jászberény 1992, Gyula 1993, Székesfehérvár 1996.
Fizikatanári Ankét - 1975 óta minden évben.
Szeged - Közoktatási intézmények komplex értékelése, 1999.

Megyeri István az egyetem elvégzése után, 1973 augusztusában került a monori József Attila Gimnáziumba, és azóta is itt tanít. A szűk értelemben vett tanári munkáján túl mindig érdekelte a pedagógiai, műszaki, didaktikai, oktatásirányítási fejlesztés, amelyet a mai napig szívesen művel. Két évig volt a fizikai munkaközösség vezetője, majd három évig a számítástechnikáé. 1988-tól igazgatóhelyettes, 1993 óta a gimnázium igazgatója. 2000-ben beiratkozott a KÖVI közoktatás-vezetői szakára, ahol kiváló minősítéssel szerzett oklevelet.

1999-ben felvették a Közoktatási Szakértők Országos Névjegyzékébe. Szakértői tevékenységét az oktatásfinanszírozás és a fenntartó-intézménykapcsolat terén fejti ki. Cikkei jelentek meg országos szaklapokban (pl. A Fizika Tanítása, Fizikai Szemle, Iskolakultúra, stb.).

Munkássága elismeréséül a következő elismeréseket kapta: Kiváló Munkáért 1979, - Minisztertanács; Arany János Pedagógiai Díj 1991.- Pest Megye Önkormányzata; Monorért Emlékplakett 1998.- Monor Város Önkormányzata; Mikola Sándor Díj 2003. - Eötvös Loránd Fizikai Társulat.

Megyeri István a pedagógiai munka mellett szőlőtermeléssel és borkészítéssel foglalkozik, és rendszeresen vesz részt területi borversenyeken. Ennek is köszönhető, hogy 1994 óta a gimnáziumban rendezik meg az igen színvonalas borversenyeket.

„A József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója, Megyeri István közmegelégedésre, immár 25 éve tanít a gimnáziumban. Tanulók százaival ismertette meg a korunkat meghatározó fizikát. Munkáját Pest Megye Önkormányzata is elismerte, Arany János Pedagógiai Díjat adományozva neki. Az általa vezetett iskola olyan kiváló eredményt el, amit eddig csak álmodni mertek. A Monori József Attila Gimnázium az országos tanulmányi versenyeken a 160 vegyes középiskola közül az első helyet érte el, az ország összes középiskolája közül pedig a 34. helyre került. Az igazgató úr munkája nemcsak a József Attila Gimnáziumhoz kapcsolódik, hanem mint az Igazgatók Tanácsának vezetője, ő fogja össze valamennyi oktatási intézményünket, és az igazgatókkal közösen dolgozzák ki az intézmények szakmai feladatait, valamint a gazdasági koncepciójukat is.” (A kitüntetés indoklása)

Németh László (sz.: Monor, 1947. május 6.) ny. tűzoltó, kutató helytörténész

Általános iskolai tanulmányait Monoron végezte, majd Budapesten villanymozdony-szerelő szakmát tanult. 1964-től 1976-ig a MÁV Északi Járműjavítóban illetve a MÁV Keleti pu. Vontatási Főnökségen a szakmájában dolgozott. 1976. szeptemberétől hivatásos tűzoltóként tevékenykedett Budapesten és Monoron, különböző beosztásokban. 1997. szeptember 1-jén szolgálati nyugdíjba vonult.

”1983-ban véletlenszerűen kezdett el Monor történetével foglalkozni. Ritka precizitással összeállított első tanulmánya a Pest – Szolnoki vasútvonal építéséről 1987-ben a Technika című országos lapban jelent meg.  A Monori Helytörténeti Egyesületnek 1985-től tagja, 1989/90-ben a titkára volt. Ez idő alatt három kötete jelent meg a Helytörténeti Füzeteknek és számtalan cikket írt a Monor és Vidéke hetilapba. A Monori Strázsa önkormányzati újságba – annak alapítása óta – ír helytörténeti tanulmányokat és tudósít a monori tűzoltók munkájáról. Ő indította el a „Híres monoriak” cikksorozatot, melyből sok olyan hírességet ismerhettek meg a monoriak, akikről talán nem is tudták, hogy monoriak, hogy Monoron születtek, vagy itt munkálkodnak, alkotnak maradandót. Kutatásait most már nyugdíjasként folytatja tovább. A Strázsában átvette a „Naptár” rovatot is. Számtalan emlékmű feltárása, felújítása az ő közbenjárásának és munkájának köszönhető. Kiemelkedő érdemeket szerzett az 1848-49-ben és az I. illetve II. világháborúban elhaltak névsorának összeállításában is.” (A kitüntetés indoklása)

Németh László a 2000. január 12-én megalakult Monorért Baráti Kör alapító tagja, 2002/2003-ban titkára volt. Társrendezője a Monor Városi Helytörténeti Kiállításnak és több időszaki kiállítást is rendezett. 2003. decemberétől a helyi Gemini Tv Gyulladáspont című műsorblokkjában kéthetenként tudósítja a nézőket a Monori Tűzoltóság tevékenységéről.Timkó József (sz.: Budapest, 1939. január 14.) ny. tanító

1969 óta él Monorierdőn. Az elemi iskolát Budapesten végezte, ezután szintén Budapesten, a Táncsics Mihály Budai Tanítóképző Iskolán érettségizett 1957-ben. Egy éves tanítói gyakorlatát Monorierdőn töltötte, és 1958-ban szerzett tanítói oklevelet. Ezt követően 42 éven át Monorierdőn tanított. 1969-től 15 évig területi szakfelügyelő illetve szaktanácsadó, 1992-97 között az iskola igazgató-helyettese volt. 2000-ben vonult nyugdíjba.

A rendszerváltás utáni első ciklusban, 1990-94 között a Monor Városi Képviselő-testületének tagja, és az 1991-ben megalakult monorierdői Településrészi Önkormányzat (TÖNK) vezetője volt 1994-ig.

A kitüntetés indoklása: „Igaz, nem monori születésű, de immár 40 éve megszakítás nélkül tanít Monorierdőn. Nemzedékeket nevelt fel, szakmai és tanítói munkája kimagasló. Több évig volt körzeti szakfelügyelő és igazgatóhelyettes. 1990 és 1994 között képviselőként, majd mint a monorierdői Településrészi Önkormányzat tagja dolgozott aktívan a városrész fejlődése érdekében. Képviselőként több bizottságban is tevékenykedett. Monorierdő településrész fejlődéséért mindig következetesen és logikusan harcolt és érvelt. Az akkori eredmények elérése az ő közreműködésének is köszönhető.”