Díszpolgári cím adományozása Monoron

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/1991. Ök. számú rendeletével hozta létre a legmagasabb rangú városi kitüntetésként a Díszpolgári címet. (A rendelet egyúttal elismerte a megalkotását megelőző időszakban adományozott címet is.)

Díszpolgárrá a városban és annak érdekében, hosszú időszak alatt kimagasló társadalmi, gazdasági, közösségi, kulturális, egyéb közhasznú tevékenységet végző, vagy az egész életpálya során a város hírnevét öregbítő, és történelmileg is maradandót alkotó személyek választhatók meg. A címet Monorról már elszármazott, külföldön élő, illetve már elhalálozott személy is megkaphatja. A cím adományozását a polgármester, az alpolgármester, valamint a képviselő-testület bizottságai kezdeményezhetik.

A város díszpolgárává ötévenként legfeljebb két személy válhat. A kitüntetést március 15-én - nemzeti ünnepünkön és Monor várossá nyilvánításának napján - a polgármester adja át ünnepélyes keretek között.

A díszpolgár az önkormányzat megbecsülését élvezi. A város által rendezett ünnepségeken, fogadásokon a polgármesterrel együtt képviselheti a várost. Ünnepeken, évfordulókon az önkormányzat megemlékezik róla. Hozzászólási joggal vehet részt a képviselő-testület ülésein. Az elhunyt díszpolgár arcképéről készült festményt – a közeli hozzátartozói hozzájárulásával - a Városháza tanácskozótermében kell „örök időkre” elhelyezni.