1990

Vedres Lászlóné (sz.: Monor, 1940. szeptember 28.) ny. általános iskolai igazgató

Általános iskolai tanulmányait a monori katolikus általános iskolában kezdte, majd a 2. – 4. osztályt a Kossuth Lajos Általános Iskolában, az 5. – 8. osztályt az Ady úti 1. sz. Általános Iskolában végezte. 1955-59 között Budapesten, a Zirzen Janka Tanítóképzőben tanult, majd egy éves gyakorlat után 1960-ban tanítói képesítést szerzett. Felsőfokú tanítóképzőt 1969-ben végzett. A szegedi Tanárképző Főiskolán 1973-ban a pedagógia szakon, majd 1985-ben a magyar szakon szerzett tanári diplomát.

1960-63 között a kávai Általános Iskolában kezdett tanítani, majd 10 évig a Kossuth Lajos és Ady Endre utcai iskolákban tanított. 1968-tól 1982-ig járási és megyei szakfelügyelő volt, miközben tanított is. 1983-tól az Ady úti 1.sz. Általános Iskola igazgatója, majd 1990-től 1996. december 31-ig a Jászai Mari téri új iskolában volt igazgató. 1997. januárjától nyugdíjas, de 1998-2003 között még négy évig tanított Péterin, a Pittner Dénes Általános Iskolában. Tanári pályája során több alkalommal volt a Monori Járásért címmel kitüntetett pedagógus, ezeken kívül Kiváló Tanár, az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, Kiváló Kisdobos- és Úttörővezető, Úttörővezető Érdemérem (az iskolai táborok szervezéséért) kitüntetésekben részesült.

Igen sok társadalmi munkát végzett: Káván egészen fiatalon a helyi Nőtanács elnöke, és a Falumúzeum egyik szervezője volt. Monoron 20 évig tanácstag és 5 évig társadalmi elnökhelyettes, 15 évig a Községi Tanács VB-tagja volt.  

A kitüntetés indoklása: „1983. augusztus 1-től a monori 1. sz. Általános Iskola igazgatója. Munkáját jó szakmai hozzáértéssel, szorgalommal és lelkiismeretesen látja el. Társadalmi munkát is szívesen végez. 1971-től tanácstag, 1985-től a Végrehajtó Bizottságnak is tagja és egyben társadalmi tanácselnök-helyettes. A választópolgárokkal jó kapcsolatot alakított ki, akik szerénysége miatt tisztelik, becsülik. Társadalmi megbízatásainak a legjobb tudása szerint igyekszik eleget tenni. Közel húsz éve különböző társadalmi munkák szervezésével és irányításával nagyban elősegítette Monor nagyközség, illetve a város fejlődését.”

Palkovics Károly (sz.: Budapest, 1936. augusztus 19.) ny. könyvelő

Gyermekkorától Monoron él. Általános iskolai tanulmányait Monoron, Vácon és Budapesten végezte. 1951-52-ben esztergályosként dolgozott. 1956-ban Budapesten, az Árpád Gimnáziumban érettségizett, majd szintén a fővárosban, különböző munkahelyeken irodai munkát végzett. 1962-ben könyvelői képesítést szerzett a Közgazdasági Technikumban, majd 1972-ben mérlegképes könyvelő lett. 1976-ban a Számviteli Főiskolán diplomázott.

1964. július 27-től dolgozott a Monori Vetőmag Vállalatnál. Kezdetben állóeszköz nyilvántartó, belső ellenőr és számviteli osztályvezető beosztásokban, 1982. január 1-től főkönyvelő. 1985-től a Szakszervezetek Monori Városi Bizottságának titkára, Monor Városi jogú Nagyközségi Tanács Tanácsadó Testületének tagja. Az 1990-es önkormányzati választás után a Városfejlesztési Bizottság, 1994-98 között ezen felül a Pénzügyi Bizottságnak is külsős tagja. 1998 óta a Pénzügyi Bizottság külsős tagja. 1992-től a helyi Választási Bizottság elnöke, valamint a KÖVÁL Rt. Felügyelő Bizottságának tagja. 1995-től nyugdíjas. 1995-től 2003-ig a Dél-Pesti Kórház főigazgatójának gazdasági tanácsadója volt. Kitüntetései: A Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, MEDOSZ-elismerés több évtizedes szakszervezeti munkájáért.

A kitüntetés indoklása: „Társadalmi megbízatásainak a legjobb tudása szerint igyekszik eleget tenni. Palkovics Károly Monoron köztiszteletben álló személy, aki aktívan részt vesz a testületek ülésein, ahol észrevételeivel, javaslataival segíti azok munkáját. A város érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként a képviselő-testület Monorért Emlékplakett és oklevél kitüntetésben részesítette.”