Alkotói Pályázat 2020

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idén is alkotói pályázatot hirdet óvodások és iskolások részére. A pályázatra az iskolások a 6-10 éves, a 11-14 éves, valamint a 15-18 éves korcsoportban küldhetnek alkotásokat. A pályázat felmenő rendszerű, első körben területi szinten bírálják el a beérkezett műveket. A területi szinten nyertes alkotások az országos versenyben vesznek részt. Az országos pályázat fővédnöke dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság elnöke. Az országos bírálóbizottság elnöke dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő.

A pályázat célja, hogy az óvodások és az iskolások a kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a tűzoltók izgalmas és egyben veszélyes világát. A pályázaton az alkotások központi témája a tűzmegelőzés. Ezt a tűzoltó hivatás bemutatásával, a tűzesetek, káresemények megelőzésének fontosságát kiemelő alkotással, vagy bármilyen más, ötletesen elkészített, a tűzvédelem fontosságát hangsúlyozó művel lehet bemutatni.

Az óvodások a pályázatra szabadkézi rajz kategóriában pályázhatnak A/3-as vagy A/4-es méretű alkotásokkal.

Az iskolások korcsoportonkénti kategóriái:

− szabadkézi rajz (A/3-as vagy A/4-as méretű ceruza, toll, tus, kréta, akvarell, pasztell kép vagy bármely más szabadkézi technikával készített alkotás)

− plakát (bármilyen technikával készített A/3-as méretű figyelemfelhívó, informatív, tűzmegelőzési tárgyú alkotás)

− egyéb kézműves alkotás (bármilyen anyagból készített pl. papír, gyurma, agyag alkotás, legfeljebb 30×20×20 cm méretben)

− irodalmi alkotás (vers vagy mese, legfeljebb két A/4-es oldal terjedelmű költemény vagy tanulságos történet)

− számítógépes program (játék, alkalmazás vagy legfeljebb 60 másodperc hosszúságú film)

Az alkotásokat egyénileg vagy csapatban lehet elkészíteni. Csapat nevezése esetén egy csapaton belül legfeljebb három, azonos korcsoportba tartozó fő vehet részt. Benyújtás módja: alkotástól függően személyesen, postai úton vagy e-mailen, a korcsoport és kategória megjelöléssel a megyei igazgatóság részére, valamint az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség részére. Lehetőség szerint a pályaműveket összegyűjtve személyesen adják le az iskolák/óvodák az illetékesség szerinti katasztrófavédelmi kirendeltségen. Címeket megtalálják a https://pest.katasztrofavedelem.hu/25176/katasztrofavedelmi-kirendeltsegek linken.

Az alkotás leadásakor megadandó adatok: név, életkor (a pályázat beérkezési határidő napján betöltött életkor), email cím, telefonos elérhetőség. Az alkotások mellé a szülő vagy gondviselő hozzájáruló nyilatkozatát is mellékelni kell! (letölthető melléklet)

Beérkezési határidő: 2020. szeptember 30.

Díjazás: a fővárosi/megyei bírálóbizottság az iskolások pályázatai közül korcsoportonként, kategóriánként 3-3 alkotást díjaz, az első helyezett alkotások automatikusan részt vesznek az országos versenyben is! Az országos verseny nyertesei oklevelet és kupát kapnak, valamint több különdíj is átadásra kerül. Az az óvoda, illetve iskola, ahonnan országosan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb óvoda/iskola 2020” címet, amely együtt jár a tűzoltóság egyszeri, az intézményben tartandó bemutatójával (füstsátor, tálcatűzoltás, olajtűzoltás, roncsvágás) és tűzvédelmi oktatás megtartásával.

További információ: pest.mki@katved.gov.hu e-mail címen