A választással kapcsolatos általános információk

Tisztelt Választópolgárok!

Köztársasági Elnök Úr az Országgyűlési képviselők választásának időpontját 2018. április 8. napjára, vasárnapra tűzte ki.

Az alábbiakban szeretném felhívni szíves figyelmüket a választáshoz kapcsolódó néhány fontosabb tudnivalóra.

Az országgyűlési képviselők általános választásán választójoggal rendelkezik minden nagykorú magyar állampolgár kivéve, aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll, vagy akit a bíróság kizárt a választójogból, mert annak gyakorlásához szükséges belátási képessége nagymértékben csökkent vagy teljes mértékben hiányzik.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 2018. február 19-ig értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről. Aki 2018. február 9-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe, arról a választópolgárt a helyi választási iroda tájékoztatja értesítő átadásával vagy megküldésével.

Az a választópolgár, aki nem kapta meg az értesítőt vagy azt elvesztette, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet. A választás kitűzésétől a névjegyzék 2018. április 6-i lezárásáig a szavazóköri névjegyzék adatait a törvényben meghatározott adatok kivételével bárki megtekintheti a helyi választási irodában. A szavazóköri névjegyzék adatairól – a szavazókörbe kerülő kinyomtatott példányon kívül – másolat nem készíthető.

A választási eljárásról szóló törvény által létrehozott központi névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait, valamint a választásokkal kapcsolatban tett külön nyilatkozatait.

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti

a) nemzetiséghez tartozásának,

b) szavazási segítség iránti igényének,

c) személyes adatai kiadása megtiltásának

bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

 

a) nemzetiséghez tartozás

Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki valamely Magyarországon honos nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, legkésőbb 2018. március 23. 16.00 óráig kérheti nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét. A nyilvántartásba vétel mellett megjelölheti, hogy annak hatálya az országgyűlési képviselők választására is terjedjen ki. Ebben az esetben a választópolgár a pártlista helyett nemzetiségének országos önkormányzata által állított listára szavazhat az egyéni jelölt mellett. Ha a nemzetiségi önkormányzat nem állít nemzetiségi listát, a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is a pártlistára szavaznak. A kérelemben csak egy nemzetiség jelölhető meg.

b) szavazási segítség iránti igény

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére

• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,

• az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,

• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,

(igénylésének határideje 2018. március 29. 16-óra)

akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.

c) személyes adatai kiadásának megtiltása

A jelöltek és jelölő szervezetek kérhetik, hogy választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy személyes adatai választási kampány céljára átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.

Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet, átjelentkezési kérelmet illetve mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani.

Szavazás külföldön

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy a külképviseleti névjegyzékből törölje és vegye vissza a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol

Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő. (Átjelentkezésre településen belül is van lehetőség, azonban a választópolgár ebben az esetben kizárólag a kijelölt, 12-es számú szavazókörben – Monor, Petőfi S. u. 29. , Óvoda - adhatja le szavazatát, illetve ebből a szavazókörből igényelhet mozgóurnát.)

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie a lakcíme szerinti helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni, 2018. április 6-án 16.00 óráig kérheti az átjelentkezés szerinti helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását vagy visszavonását.

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján és az országos listás vagy nemzetiségi listás szavazólapon szavaz.

Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.

A kérelmet 2018. április 6-án 16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos feltüntetésével és aláírásával ellátott bejelentésben!

FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben adhatja le, mert csak ebből a szavazókörből tud hozzá a szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával kimenni.

A fenti kérelmek benyújthatók

• személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási

irodában,

• levélben a lakóhelye szerinti helyi választási irodához címezve,

• online a www.valasztas.hu honlapon keresztül.

A kérelemnyomtatványok elérhetők a http://www.monor.hu/kategoria/parlamenti-valasztas-2018 menüpont alatt, valamint a Nemzeti Választási Iroda honlapján a www.valasztas.hu címen is.

A Monoron lakcímmel rendelkező választópolgárok a lakcímük szerinti szavazókör

területén lévő, alábbi szavazóhelyiségben adhatják le szavazataikat:

Kérjük, fokozottan figyeljenek arra, hogy az értesítőjükön feltüntetett szavazóhelyiséget keressék fel a választás napján.

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Monor város megnevezését tartalmazza, a kijelölt 12. szavazókörben (Monor, Petőfi S. u. 29. , Óvoda) szavazhatnak.

Változás a korábbiakhoz képest, hogy az 1-es és 2-es szavazókörhöz tartozó választópolgárok - az eddig megszokott a Bajcsy utcai Napközi helyszín helyett -,  a Művelődési Házban voksolhatnak majd.

A szavazás menete:

A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat, a szavazóhelyiség címét az értesítő tartalmazza.

A szavazatát reggel 6 órától este 19.00 óráig adhatja le.

A választáson való részvétel feltétele a személyazonosságot és a lakcímet vagy személyi azonosítót igazoló érvényes igazolványok megléte.

A választáson személyazonosságát és a lakcímét vagy személyi azonosítóját a következő, magyar hatóságok által kiállított érvényes igazolványok bemutatásával tudja igazolni.

Személyazonosságát

személyazonosító igazolvánnyal

régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvánnyal

ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal

vezetői engedéllyel

útlevéllel

ideiglenes útlevéllel

fogvatartottak mozgóurnával való szavazáskor nyilvántartási adatlappal

Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

és
lakcímét

lakcímkártyával

lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervénnyel

régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvánnyal, amennyiben tartalmazza a lakcímet

fogvatartottak mozgóurnával való szavazáskor nyilvántartási adatlappal

vagy
személyi azonosítóját

lakcímkártyával

hatósági bizonyítvánnyal

személyazonosító jelről szóló igazolással.

Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, ezért kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a választáson történő részvételük érdekében ellenőrizzék okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.

Szavazat leadásának módja:

A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet, a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +).

Ezt követően a választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az urnába dobja.

A választással kapcsolatos bármely kérdésben forduljanak bizalommal a Választási Iroda munkatársaihoz:

Választási Iroda 06-29/612-310

dr. Urbán Hajnalka, OEVI vezető 06-29/612-310

dr. Ugrin Dániel, OEVI vezető-helyettes 06-29/612-307

Benkőné Henke Zsuzsánna Magdolna, OEVI munkatárs 06-29/612-302

 

Monor, 2018. február 19.

 

dr. Urbán Hajnalka
jegyző
OEVI vezető